הלוואה לחברות בע״מ

לפני כמה חודשים עלה לי רעיון מבריק ופיתחתי אב טיפוס למוצר חדשני מפלסטיק.

מדובר בפריט המיועד לאנשים הנמצאים הרבה שעות ביום בשמש היוקדת. בזכות הפעולה הייחודית של פריט זה, קל יותר לעבוד בשמש והרבה יותר פשוט לרכב על אופניים, לשחק כדורגל או כדורסל בשעות החום.

חשבתי על כמה דרכים שיווקיות כדי לקדם את מכירת ההמצאה שלי והבנתי שכדי להניע את התהליך אני חייב ליווי ומימון בנקאי מתחילת הדרך.

נפגשתי עם נציגים של בנקים מובילים כדי לספר על המיזם שלי ולבקש אשראי למימוש החלום שלי. האופציות שעמדו בפניי הן, פניה לבנקים המסחריים, פניה לקבלת הלוואה בערבות מדינה, פניה לקבלת הלוואה חוץ בנקאית מגורמים שונים, הלוואה חברתית.

שלבי פיתוח הפרויקט:

 • פניה למומחה פיננסי שיכין עבורי תכנית עסקיות הכוללת את צפי כל העלויות מצד אחד וצפי ההכנסות מצד שני.
 • חישוב עלויות הייצור, החל בהגעה שלי או של נציג שלי שעוסק בתחום, למפעלים בסין שמסוגלים לייצר את המוצר הספציפי הזה בכמויות, ממשיך בהשוואת המחירים בין המפעלים השונים לגבי איכות המוצר, מחירו ועלויות השינוע מהמפעל לנמל הימי / האווירי הקרוב.
 • עריכה וחתימה על הסכמים עם אתרים מקוונים בין לאומיים כמו אמזון, איביי ועלי אקספרס.
 • חשיבה והכרעה על נראות המוצר, אופן האריזה שלו, אם בקופסה או בעטיפת ניילון חד פעמית, ואופן האריזה, בפריטים בודדים או באריזות של עשר יחידות – 50 יחידות או 100 יחידות.
 • ביצוע הייצור ושינוע המכולות לנמל האווירי או הנמל הימי על פי חישובי כדאיות כלכליים.
 • פרסום המוצר באתרים המקוונים מיד לאחר הגעתם לארה"ב.
 • ביצוע ימי מכירות אפקטיביים למוצר זה. קיימת סבירות גבוהה שכל מי שעוסק בספורט ונמצא הרבה שעות בשמש ירכוש לפחות פריט אחד, כדי לראות איך זה פועל ואם הוא יהיה מרוצה הוא לבטח ייכנס שוב לאתר ויקנה כמות נוספת

כדי להניע מהלך כה משמעותי וחובק עולם, יש צורך במימון בנקאי מהתשלום לבונה התכנית העסקית, דרך בדיקת שלבי הייצור וההחלטה על המהלכים השיווקיים.

לכל שלב בתכנית יש עלות מוערכת עד שלב המכירה בפועל של הפריטים. רק בהגיענו לשלב זה, אמורות להיכנס ההכנסות הראשונות לחשבון הבנק של החברה.

המימון הבנקאי אמור ליצור מעטפת לכל העלויות לאורך כל הדרך כדי שלא נעצור את המהלך באמצע התהליך עקב חוסר באשראי.

מסמכים שיש להגיש לבנקים:

 • תדפיס רשם החברות עבור חברה, או רשם העמותות עבור עמותה
 • דו"חות מבוקרים עבור שלוש השנים האחרונות 
 • דו"ח מע"מ עדכני לשנת המס הנוכחית 
 • מאזני בוחן לשנה הנוכחית 
 • טופסי 102 של ביטוח לאומי עבור עובדים בעסק בשנה הנוכחית 
 • הצגת דו"חות עסקיים לכל חברה או עסק שקשורים עם העסק שמגיש את הבקשה 
 • ריכוז יתרות בחשבון הבנק ודפי פירוט עבור שלושה חודשים אחרונים בכל חשבונות הבנק של העסק או של חברות ועסקים שקשורים אליו. הגשת בקשה עבור עוסק מורשה מצריכה גם פירוט דפי מידע של העובר ושב הפרטי של הבעלים של העסק 
 • פירוט ניכיונות והלוואות + דו"ח סילוקין של הלוואות העסק 
 • הגשת בקשה עבור עוסק מורשה שאינו חברה מצריכה גם דו"ח רווח הפסד ודפי שומת מס 

לאחרשנציג הבנק עובר על המסמכים ובודק באופן מעמיק את סיכויי ההצלחה של המיזם מול הסיכונים של הבנק, אם המיזם ייכשל, הוא מקבל החלטה אם לממן את הפרויקט או לא.

אם התשובה היא חיובית, הבנק המסחרי יציע כמה סוגים של הלוואות:

 1. הלוואה בריבית קבועה, ללא הצמדה למדד, ההחזרים יהיו בסכומים אחידים שנקבעו מראש, מהתשלום הראשון ועד האחרון. אם גובה הריבית בהלוואה זו הוא גבוה, עלותה אינה כדאית.
 2. הלוואה בריבית קבועה וצמודה למדד המחירים לצרכן, באופציה זו כל עליה במדד תיצור תשלום גבוה יותר עם עליית המדד.
 3. הלוואה בריבית משתנה, כאן קובעים מראש אם הריבית תוצמד למדד או למט"ח, תוך ציון נקודות זמן במהלך תקופת ההחזר, שבהן אפשר לבצע שינוי. ההלוואות הללו ניתנות לפרקי זמן שונים על פי צרכי החברה, שנה, שנתיים או חמש שנים. בהלוואות מסוג זה, חשוב להיות כל הזמן עם היד על הדופק כי העלויות עשויות להיות עם הזמן גבוהות ויהיה קושי לעמוד בהחזרים.
 4. הלוואות ריבית פריים, על פי ריבית הפריים הנהוגה במשק בתוספת או בהפחתת הריבית המשתנה וללא הצמדה למדד.
 5. רוב ההלוואות הן בש"ח, אך קיימים ענפים שעבורם עדיף לקבל הלוואות במט"ח אם החברות עוסקות ביבוא, יצוא ובתחומים נוספים. אפשר לקחת הלוואה במט"ח ולהחזירה גם במט"ח שנבחר, דולר, יורו ין וכו' , שינויי הריבית באופציה זו מתבצע לעיתים תכופות. או אפשר לקחת הלוואה בש"ח הצמודה למטבע זר כלשהו וגם להחזיר אותה במטבע ישראלי. לאור העובדה שאין באפשרות זו רכישה מט"ח, העמלות נורמטיביות.

לוח סילוקין של ההלוואות השונות:

 1. החזרי הלוואות גישור (גרייס) בהן אפשר להחזיר את מלוא הקרן והריבית רק בתום תקופת ההלוואה.
 2. החזרי הלוואות בלון, שבהן משלמים לאורך תקופת ההחזר ריבית והפרשי הצמדה בלבד ואת הקרן במלואה במועד שנקבע מראש. היתרון הוא שההחזרים נמוכים ואינם מכבידים על תזרים המזומנים.
 3. החזרי הלוואות במסלול קרן שווה, באופציה זו ההחזר החודשי של הקרן קבוע אך הריבית אינה קבועה ולכן ככל שהלקוח משלם את תשלומיו, גובה הקרן פוחת וגם הריבית השוטפת. גובה ההחזר גבוה יותר בתחילת תקופת ההחזר ונמוך יותר בסופה.

הלוואה בערבות מדינה

הלוואה בערבות מדינה היא הלוואה בנקאית ארוכת טווח לכל מטרה. הבנקים המסחריים השונים עובדים בשיתוף פעולה עם הנהלת הקרן, השוני בהלוואה בערבות מדינה הוא העובדה שהמדינה מעניקה לבנק ערבות על חלק הארי של ההלוואה כדי להעניק לו בטחונות, ועבור יתרת הקרן, מעניקה לבנק בטחונות החברה הלוקחת את ההלוואה. הלוואה זו ניתנת לתקופה ארוכה בת חמש שנים והריבית המקסימלית שבה היא עד פריים + % 3.5.

כדי לקבל הלוואה בערבות מדינה, יש להציג את נתוני העסק והצורך שלו במימון תהליכים, עסקאות, ייצור וכו'. לאחר בדיקה מקיפה שעורך נציג הבנק בהתאם לתכנית העסקית המפורטת, יקבל העסק אישור זכאות לקבלת הלוואה בערבות מדינה כיוון שעמד בתנאי הסף של הקרן, או לא. עסקים הפועלים כיאות ואין להם חובות לרשויות המדינה או תיקים בהוצאה לפועל, מירב הסיכויים שיקבלו אישור לקבלת הכספים. כך המדינה מעודדת את פיתוחם של העסקים השונים ומסייעת להם בתחילת הדרך או במהלכה.

הלוואה חוץ בנקאית

גורמים רבים במשק, מעניקים הלוואות חוץ בנקאיות. הכוונה היא להלוואות שאינן קשורות לחשבון הבנק הרגיל של העסק. לרוב העסקים קיימת מסגרת אשראי שנקבעה על ידי סניף הבנק על פי אופן ההתנהלות של חשבון זה, ההכנסות, ההוצאות, עמידה בתשלומים ועוד. לעיתים קרובות מסגרת זו מנוצלת במלואה או בחלקה, וקיים צורך בכספים נוספים עבור פעולות כאלה ואחרות בעסק כמו רכישת ציוד, מכונית, תשלומים שאינם סובלים דיחוי ועוד. במקרים כאלה ההלוואה החוץ בנקאית פתרת את הבעיה כי מסגרת האשראי נותרת בעינה ובמקביל יש אפשרות לקבלת כספים נוספים.

 • קרנות הון סיכון הבוחנות כל בקשה ועל פי המידע העסקי מחליטות אם לאשר הלוואת מימון חוץ בנקאית, או לא.
 • גורמים שונים בשוק האפור – הלוואות בריבית גבוהה מאד, מסוכנת ולא מומלצת בעיקר אם יש בעיה תזרימית המונעת את החזרי ההלוואה במועד.
 • חברות מימון שזה תחום ההתמחות שלהן. טרם לקיחת ההלוואה יש לבחון מיהי החברה ומה עומד מאחוריה כדי לא להסתבך עם גורמים לא נעימים.
 • הלוואות מחברות ביטוח, על סמך פוליסה של הלווים הקיימת בחברות הביטוח.
 • הלוואות מחברות כרטיסי האשראי כמו ישראכרט, ויזה ולאומיקארד. הריביות שלהן גבוהות יחסית, אך יש יתרונות אחרים כמו העברת כספים כמעט במידי לפתרון מצוקות אקוטיות.

הלוואות חברתיות

יש אנשים בעלי ממון ויש אחרים הזקוקים לממון. כדי לא להיקלע למצוקות בהלוואות מול בנקים או גורמי חוץ, יש אופציה חדשה הנקראת הלוואות חברתיות.

חברה חברתית מאגדת מצד אחד אנשים שיש להם ממון, שחלק מהכסף שלהם מושקע בבנק, מקבל ריבית זעומה ולכן האופציה של מתן הלוואות לאנשים זרים בריבית נורמטיבית, קורצת להם כי ירוויחו בה סכום נאה. בשיטה זו הנקראת p2p , הנהלת החברה החברתית פועלת כתחנת ממסר ומתאמת בין הלווים למלווים.

אדם שהתנהלותו הפיננסית בדרך כלל היא ראויה, יציג את מסמכיו וברוב המקרים יקבל אישור להלוואה כיוון שלא רואים שהוא מהווה סיכון. מצד שני, המלווה, משקיע את הונו בכמה מסלולים פיננסיים, מניות, חסכונות, נדל"ן וגם מעניק הלוואות לאנשים זרים כדי להרוויח מהריבית המשולמת לו.

ההלוואות הללו ניתנות בדרך כלל לפרק זמן של חמש שנים ובריבית זולה הנעה בין % 3 ל – % 12 בשנה, שהיא זולה יותר מהריבית הבנקאית. המלווה משלם מס עבור רווח זה הנע בין % 15 ל – % 25 .

לאחר שבחנתי את כל האפשרויות המורכבות לקבלת הלוואה שתלווה אותי במיזם החדשני, החלטתי לפעול באמצעות אופציית ההלוואות חברתיות.

לפני כמה חודשים עלה לי רעיון מבריק ופיתחתי אב טיפוס למוצר חדשני מפלסטיק.

מדובר בפריט המיועד לאנשים הנמצאים הרבה שעות ביום בשמש היוקדת. בזכות הפעולה הייחודית של פריט זה, קל יותר לעבוד בשמש והרבה יותר פשוט לרכב על אופניים, לשחק כדורגל או כדורסל בשעות החום.

חשבתי על כמה דרכים שיווקיות כדי לקדם את מכירת ההמצאה שלי והבנתי שכדי להניע את התהליך אני חייב ליווי ומימון בנקאי מתחילת הדרך.

נפגשתי עם נציגים של בנקים מובילים כדי לספר על המיזם שלי ולבקש אשראי למימוש החלום שלי. האופציות שעמדו בפניי הן, פניה לבנקים המסחריים, פניה לקבלת הלוואה בערבות מדינה, פניה לקבלת הלוואה חוץ בנקאית מגורמים שונים, הלוואה חברתית.

שלבי פיתוח הפרויקט:

 • פניה למומחה פיננסי שיכין עבורי תכנית עסקיות הכוללת את צפי כל העלויות מצד אחד וצפי ההכנסות מצד שני.
 • חישוב עלויות הייצור, החל בהגעה שלי או של נציג שלי שעוסק בתחום, למפעלים בסין שמסוגלים לייצר את המוצר הספציפי הזה בכמויות, ממשיך בהשוואת המחירים בין המפעלים השונים לגבי איכות המוצר, מחירו ועלויות השינוע מהמפעל לנמל הימי / האווירי הקרוב.
 • עריכה וחתימה על הסכמים עם אתרים מקוונים בין לאומיים כמו אמזון, איביי ועלי אקספרס.
 • חשיבה והכרעה על נראות המוצר, אופן האריזה שלו, אם בקופסה או בעטיפת ניילון חד פעמית, ואופן האריזה, בפריטים בודדים או באריזות של עשר יחידות – 50 יחידות או 100 יחידות.
 • ביצוע הייצור ושינוע המכולות לנמל האווירי או הנמל הימי על פי חישובי כדאיות כלכליים.
 • פרסום המוצר באתרים המקוונים מיד לאחר הגעתם לארה"ב.
 • ביצוע ימי מכירות אפקטיביים למוצר זה. קיימת סבירות גבוהה שכל מי שעוסק בספורט ונמצא הרבה שעות בשמש ירכוש לפחות פריט אחד, כדי לראות איך זה פועל ואם הוא יהיה מרוצה הוא לבטח ייכנס שוב לאתר ויקנה כמות נוספת

כדי להניע מהלך כה משמעותי וחובק עולם, יש צורך במימון בנקאי מהתשלום לבונה התכנית העסקית, דרך בדיקת שלבי הייצור וההחלטה על המהלכים השיווקיים.

לכל שלב בתכנית יש עלות מוערכת עד שלב המכירה בפועל של הפריטים. רק בהגיענו לשלב זה, אמורות להיכנס ההכנסות הראשונות לחשבון הבנק של החברה.

המימון הבנקאי אמור ליצור מעטפת לכל העלויות לאורך כל הדרך כדי שלא נעצור את המהלך באמצע התהליך עקב חוסר באשראי.

מסמכים שיש להגיש לבנקים:

 • תדפיס רשם החברות עבור חברה, או רשם העמותות עבור עמותה
 • דו"חות מבוקרים עבור שלוש השנים האחרונות 
 • דו"ח מע"מ עדכני לשנת המס הנוכחית 
 • מאזני בוחן לשנה הנוכחית 
 • טופסי 102 של ביטוח לאומי עבור עובדים בעסק בשנה הנוכחית 
 • הצגת דו"חות עסקיים לכל חברה או עסק שקשורים עם העסק שמגיש את הבקשה 
 • ריכוז יתרות בחשבון הבנק ודפי פירוט עבור שלושה חודשים אחרונים בכל חשבונות הבנק של העסק או של חברות ועסקים שקשורים אליו. הגשת בקשה עבור עוסק מורשה מצריכה גם פירוט דפי מידע של העובר ושב הפרטי של הבעלים של העסק 
 • פירוט ניכיונות והלוואות + דו"ח סילוקין של הלוואות העסק 
 • הגשת בקשה עבור עוסק מורשה שאינו חברה מצריכה גם דו"ח רווח הפסד ודפי שומת מס 

לאחרשנציג הבנק עובר על המסמכים ובודק באופן מעמיק את סיכויי ההצלחה של המיזם מול הסיכונים של הבנק, אם המיזם ייכשל, הוא מקבל החלטה אם לממן את הפרויקט או לא.

אם התשובה היא חיובית, הבנק המסחרי יציע כמה סוגים של הלוואות:

 1. הלוואה בריבית קבועה, ללא הצמדה למדד, ההחזרים יהיו בסכומים אחידים שנקבעו מראש, מהתשלום הראשון ועד האחרון. אם גובה הריבית בהלוואה זו הוא גבוה, עלותה אינה כדאית.
 2. הלוואה בריבית קבועה וצמודה למדד המחירים לצרכן, באופציה זו כל עליה במדד תיצור תשלום גבוה יותר עם עליית המדד.
 3. הלוואה בריבית משתנה, כאן קובעים מראש אם הריבית תוצמד למדד או למט"ח, תוך ציון נקודות זמן במהלך תקופת ההחזר, שבהן אפשר לבצע שינוי. ההלוואות הללו ניתנות לפרקי זמן שונים על פי צרכי החברה, שנה, שנתיים או חמש שנים. בהלוואות מסוג זה, חשוב להיות כל הזמן עם היד על הדופק כי העלויות עשויות להיות עם הזמן גבוהות ויהיה קושי לעמוד בהחזרים.
 4. הלוואות ריבית פריים, על פי ריבית הפריים הנהוגה במשק בתוספת או בהפחתת הריבית המשתנה וללא הצמדה למדד.
 5. רוב ההלוואות הן בש"ח, אך קיימים ענפים שעבורם עדיף לקבל הלוואות במט"ח אם החברות עוסקות ביבוא, יצוא ובתחומים נוספים. אפשר לקחת הלוואה במט"ח ולהחזירה גם במט"ח שנבחר, דולר, יורו ין וכו' , שינויי הריבית באופציה זו מתבצע לעיתים תכופות. או אפשר לקחת הלוואה בש"ח הצמודה למטבע זר כלשהו וגם להחזיר אותה במטבע ישראלי. לאור העובדה שאין באפשרות זו רכישה מט"ח, העמלות נורמטיביות.

לוח סילוקין של ההלוואות השונות:

 1. החזרי הלוואות גישור (גרייס) בהן אפשר להחזיר את מלוא הקרן והריבית רק בתום תקופת ההלוואה.
 2. החזרי הלוואות בלון, שבהן משלמים לאורך תקופת ההחזר ריבית והפרשי הצמדה בלבד ואת הקרן במלואה במועד שנקבע מראש. היתרון הוא שההחזרים נמוכים ואינם מכבידים על תזרים המזומנים.
 3. החזרי הלוואות במסלול קרן שווה, באופציה זו ההחזר החודשי של הקרן קבוע אך הריבית אינה קבועה ולכן ככל שהלקוח משלם את תשלומיו, גובה הקרן פוחת וגם הריבית השוטפת. גובה ההחזר גבוה יותר בתחילת תקופת ההחזר ונמוך יותר בסופה.

הלוואה בערבות מדינה

הלוואה בערבות מדינה היא הלוואה בנקאית ארוכת טווח לכל מטרה. הבנקים המסחריים השונים עובדים בשיתוף פעולה עם הנהלת הקרן, השוני בהלוואה בערבות מדינה הוא העובדה שהמדינה מעניקה לבנק ערבות על חלק הארי של ההלוואה כדי להעניק לו בטחונות, ועבור יתרת הקרן, מעניקה לבנק בטחונות החברה הלוקחת את ההלוואה. הלוואה זו ניתנת לתקופה ארוכה בת חמש שנים והריבית המקסימלית שבה היא עד פריים + % 3.5.

כדי לקבל הלוואה בערבות מדינה, יש להציג את נתוני העסק והצורך שלו במימון תהליכים, עסקאות, ייצור וכו'. לאחר בדיקה מקיפה שעורך נציג הבנק בהתאם לתכנית העסקית המפורטת, יקבל העסק אישור זכאות לקבלת הלוואה בערבות מדינה כיוון שעמד בתנאי הסף של הקרן, או לא. עסקים הפועלים כיאות ואין להם חובות לרשויות המדינה או תיקים בהוצאה לפועל, מירב הסיכויים שיקבלו אישור לקבלת הכספים. כך המדינה מעודדת את פיתוחם של העסקים השונים ומסייעת להם בתחילת הדרך או במהלכה.

הלוואה חוץ בנקאית

גורמים רבים במשק, מעניקים הלוואות חוץ בנקאיות. הכוונה היא להלוואות שאינן קשורות לחשבון הבנק הרגיל של העסק. לרוב העסקים קיימת מסגרת אשראי שנקבעה על ידי סניף הבנק על פי אופן ההתנהלות של חשבון זה, ההכנסות, ההוצאות, עמידה בתשלומים ועוד. לעיתים קרובות מסגרת זו מנוצלת במלואה או בחלקה, וקיים צורך בכספים נוספים עבור פעולות כאלה ואחרות בעסק כמו רכישת ציוד, מכונית, תשלומים שאינם סובלים דיחוי ועוד. במקרים כאלה ההלוואה החוץ בנקאית פתרת את הבעיה כי מסגרת האשראי נותרת בעינה ובמקביל יש אפשרות לקבלת כספים נוספים.

 • קרנות הון סיכון הבוחנות כל בקשה ועל פי המידע העסקי מחליטות אם לאשר הלוואת מימון חוץ בנקאית, או לא.
 • גורמים שונים בשוק האפור – הלוואות בריבית גבוהה מאד, מסוכנת ולא מומלצת בעיקר אם יש בעיה תזרימית המונעת את החזרי ההלוואה במועד.
 • חברות מימון שזה תחום ההתמחות שלהן. טרם לקיחת ההלוואה יש לבחון מיהי החברה ומה עומד מאחוריה כדי לא להסתבך עם גורמים לא נעימים.
 • הלוואות מחברות ביטוח, על סמך פוליסה של הלווים הקיימת בחברות הביטוח.
 • הלוואות מחברות כרטיסי האשראי כמו ישראכרט, ויזה ולאומיקארד. הריביות שלהן גבוהות יחסית, אך יש יתרונות אחרים כמו העברת כספים כמעט במידי לפתרון מצוקות אקוטיות.

הלוואות חברתיות

יש אנשים בעלי ממון ויש אחרים הזקוקים לממון. כדי לא להיקלע למצוקות בהלוואות מול בנקים או גורמי חוץ, יש אופציה חדשה הנקראת הלוואות חברתיות.

חברה חברתית מאגדת מצד אחד אנשים שיש להם ממון, שחלק מהכסף שלהם מושקע בבנק, מקבל ריבית זעומה ולכן האופציה של מתן הלוואות לאנשים זרים בריבית נורמטיבית, קורצת להם כי ירוויחו בה סכום נאה. בשיטה זו הנקראת p2p , הנהלת החברה החברתית פועלת כתחנת ממסר ומתאמת בין הלווים למלווים.

אדם שהתנהלותו הפיננסית בדרך כלל היא ראויה, יציג את מסמכיו וברוב המקרים יקבל אישור להלוואה כיוון שלא רואים שהוא מהווה סיכון. מצד שני, המלווה, משקיע את הונו בכמה מסלולים פיננסיים, מניות, חסכונות, נדל"ן וגם מעניק הלוואות לאנשים זרים כדי להרוויח מהריבית המשולמת לו.

ההלוואות הללו ניתנות בדרך כלל לפרק זמן של חמש שנים ובריבית זולה הנעה בין % 3 ל – % 12 בשנה, שהיא זולה יותר מהריבית הבנקאית. המלווה משלם מס עבור רווח זה הנע בין % 15 ל – % 25 .

לאחר שבחנתי את כל האפשרויות המורכבות לקבלת הלוואה שתלווה אותי במיזם החדשני, החלטתי לפעול באמצעות אופציית ההלוואות חברתיות.

איך תרצו לשתף?

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שלחו הודעה