חברת הלוואות חוץ בנקאיות

בעשור האחרון צצו כמו פטריות אחרי הגשם הרבה מאד חברות חוץ בנקאיות המעניקות הלוואות לסקטורים רבים במשק, שכירים, מוגבלים בבנק, אנשי עסקים ועוד.

הלוואות בנקאיות

אנשים פרטיים ועסקים רבים ביקשו לאורך השנים הלוואות למטרות שונות מהבנקים שבהם מתנהלים חשבונות הבנק שלהם. נציגי הבנק המבקשים להגן על הבנק מפני סיכונים מיותרים נתנו במקרים רבים תשובות שליליות ללקוחות.

קו החשיבה של הבנק הוא שאם הם יאשרו ללקוחות רבים הלוואות וחלק מהלקוחות לא יהיו מסוגלים להחזיר את הכספים יוצר סיכון לאיתנות הפיננסית של הבנק. לכן הבנק מראש מחליט לא לקחת על עצמו את הסיכונים הללו.

הסירוב של הבנקים הותיר בעיה גדולה ללקוחות שהיו זקוקים לכספים באופן מידי. זו הסיבה שצצו הרבה מאד חברות חוץ בנקאיות שהרימו את הכפפה והציעו מימון והלוואות לכל מטרה.

הלוואות חוץ בנקאיות

בין הגורמים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות אפשר למנות את חברות הביטוח, חברות העוסקות בפיננסיים ובהשקעות וחברות רבות נוספות שהוקמו לצורך מתן אשראי ומימון במקום הבנקים.

כל חברה יצרה לעצמה את הקריטריונים שעל פיהם היא מקבלת החלטות לגבי היקף ההלוואה המאושרת לכל לקוח על פי מצבו הפיננסי. כדי לעזור לכל רבדי האוכלוסייה, החברות הללו יצרו ערוץ פתוח ורוב הפונים שאליהם מקבלים אישור לקבלת הלוואות.

לקוחות שקיבלו סירוב מהבנקים המסחריים מגיעים לחברות הללו אשר הן הצ'אנס היחיד שלהם לקבל כספים כדי לצאת מהסבך הכספי שאליו הם נקלעו.

השיטה של קבלת הכספים בהלוואות חוץ בנקאיות

היתרון הגדול בשיטה זו הוא העובדה שמקבלים את הכספים די מהר, אין הפחתה בגובה הקצאת האשראי כיוון שהמלווה הוא לא הבנק וכך פותרים בעיות אקוטיות המכבידות על הלקוח. למרות זאת יש לבדוק היטב את תנאי ההלוואה כדי לא להפסיד בתשלומי הריבית והעמלות ממון רב. רוב החברות דורשות ריבית סבירה ועמלות הוגנות.

כדי להבטיח את החזר ההלוואה, דורשות החברות הללו שעבודים של רכוש שערכו הוא גבוה יותר מערכה של ההלוואה כולל הריביות והעמלות. האופציות לשעבוד הן רכב, דירה או חיסכון נזיל בבנק או בחברת השקעות.

השירות הייחודי של הלוואות בקליק

הלוואות בקליק עובדים בנתיב מיוחד שבו אנחנו מעניקים שירות מלא ללקוח מרגע קבלת הדרישה שלו, דרך פניה לגורמים חוץ בנקאיים רבים כדי לקבל עבורו הצעת מחיר.

לאחר קבלת כל הצעות המחיר אנחנו עורכים השוואה של כל הפרמטרים בחברות השונות כדי לקבל מסקנה מושכלת ונכונה עבור הלקוח שאותו אנו מלווים בנאמנות.

מסלולי החזר ההלוואות

המסלולים השונים להחזר הכספים נקבעים על פי שקלול של כמה פרמטרים כמו סכום ההלוואה, יכולת ההחזר החודשית, תקופת הגרייס שאושרה ללקוח ועוד.

קרנות המעניקות הלוואות לציבור

במסגרת הפניה של הלוואות בקליק לגורמים השונים, אנו פונים גם לקרנות שונות שחלק מדפוס ההתנהלות שלהן הוא מתן הלוואות לעידוד הצמיחה במשק עבור העסקים ולפתרון בעיות אישיות עבור אנשים פרטיים.

בין הקרנות המובילות הן הקרנות הממשלתיות המעניקות אפשרות לקבל הלוואה בערבות המדינה. עסק בהקמה לצורך בניית התשתית הראשונית שלו כמו רכישת ציוד השכרת מפעל וכו' או עסקים קיימים הזקוקים לכספים עבור הון חוזר, הרחבת הפעילות לנתיבים נוספים, רכישת משרד, מפעל או ציוד שהוא אבן היסוד לקיומו של העסק.

הקרנות עורכות בדיקות רבות ומקיפות לפני שהן מאשרות את ההלוואות השונות. הן בודקות את האיתנות הפיננסית של העסק, את דוחותיו הכספיים כמו מאזנים של שנים קודמות, דוחות רווח והפסד, התכנית העסקית המפרטת במדויק את התכנון של אפיקי העבודה מעתה ואילך ואת התקציב שיוקצה לנושאים שונים במהלך שנת הכספים.

קרן דומה אך לא מקבילה במדויק היא הקרן של בנק הפועלים הבוחנת באופן זהה את מצבו של העסק ומאשרת על פי הקריטריונים שקבעה את מתן ההלוואה, מהו טווח ההחזר, מה תהיה הריבית, גובה העמלות מספר חודשי הגרייס, אפשרות מחזור ההלוואה כפי שממחזרים משכנתא וערך הבטוחות בהשוואה לסכום ההלוואה.

קרנות נוספות המאפשרות קידום מקצועי לחברות רבות הן:

 • קרן גליל המעניקה הלוואות עד 40.000 $ למשך ארבע שנים.
 • קרן סולם המעניקה הלוואות עד 135.000 ₪ לתקופת החזר עד חמש שנים.
 • קרן שמש המעניקה עד 90.000 ₪ לתקופת החזר מקסימלית של חמש שנים.
 • קרן נתן המעניקה עד 240.000 ₪ לתקופת החזר גמישה.
 • קרן הסוכנות היהודית המעניקה עד 350.000 ₪ לתקופת החזר בת שש שנים.
 • קרן קורת המעניקה עד 750.000 ₪ לתקופת החזר בת חמש שנים.

קבלת כספים מהחברות בעלות כרטיסי האשראי

חברות כרטיסי האשראי השונות, ישראכרט, אמריקן אקספרס, ויזה כאל ולאומיקארד מעודדות את לקוחותיהן לקבל מהן הלוואות. נוחות השימוש באתר האינטרנט ומהירות קבלת הכספים מפתים אנשים פרטיים לבחור באופציה זו. יש לבחון את עלויות הריבית ואת האופציה להחזר חלק מתוך סכום ההלוואה טרם מועד הפירעון הרשום ללא הטלת קנסות תוך קיזוז הריביות והעמלות העתידיות.

הלוואות בקליק

הלוואות בקליק מודעים לחשיבות נושא ההלוואה ולכן הם נענים במהירות לכל דרישה, מטפלים בנושאים הנדרשים באופן יסודי ומעמיק כדי שהלקוח יוכל להמשיך בחיים נורמטיביים תוך קבלת פתרון הולם לצורך הכספי שלו.

בעשור האחרון צצו כמו פטריות אחרי הגשם הרבה מאד חברות חוץ בנקאיות המעניקות הלוואות לסקטורים רבים במשק, שכירים, מוגבלים בבנק, אנשי עסקים ועוד.

הלוואות בנקאיות

אנשים פרטיים ועסקים רבים ביקשו לאורך השנים הלוואות למטרות שונות מהבנקים שבהם מתנהלים חשבונות הבנק שלהם. נציגי הבנק המבקשים להגן על הבנק מפני סיכונים מיותרים נתנו במקרים רבים תשובות שליליות ללקוחות.

קו החשיבה של הבנק הוא שאם הם יאשרו ללקוחות רבים הלוואות וחלק מהלקוחות לא יהיו מסוגלים להחזיר את הכספים יוצר סיכון לאיתנות הפיננסית של הבנק. לכן הבנק מראש מחליט לא לקחת על עצמו את הסיכונים הללו.

הסירוב של הבנקים הותיר בעיה גדולה ללקוחות שהיו זקוקים לכספים באופן מידי. זו הסיבה שצצו הרבה מאד חברות חוץ בנקאיות שהרימו את הכפפה והציעו מימון והלוואות לכל מטרה.

הלוואות חוץ בנקאיות

בין הגורמים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות אפשר למנות את חברות הביטוח, חברות העוסקות בפיננסיים ובהשקעות וחברות רבות נוספות שהוקמו לצורך מתן אשראי ומימון במקום הבנקים.

כל חברה יצרה לעצמה את הקריטריונים שעל פיהם היא מקבלת החלטות לגבי היקף ההלוואה המאושרת לכל לקוח על פי מצבו הפיננסי. כדי לעזור לכל רבדי האוכלוסייה, החברות הללו יצרו ערוץ פתוח ורוב הפונים שאליהם מקבלים אישור לקבלת הלוואות.

לקוחות שקיבלו סירוב מהבנקים המסחריים מגיעים לחברות הללו אשר הן הצ'אנס היחיד שלהם לקבל כספים כדי לצאת מהסבך הכספי שאליו הם נקלעו.

השיטה של קבלת הכספים בהלוואות חוץ בנקאיות

היתרון הגדול בשיטה זו הוא העובדה שמקבלים את הכספים די מהר, אין הפחתה בגובה הקצאת האשראי כיוון שהמלווה הוא לא הבנק וכך פותרים בעיות אקוטיות המכבידות על הלקוח. למרות זאת יש לבדוק היטב את תנאי ההלוואה כדי לא להפסיד בתשלומי הריבית והעמלות ממון רב. רוב החברות דורשות ריבית סבירה ועמלות הוגנות.

כדי להבטיח את החזר ההלוואה, דורשות החברות הללו שעבודים של רכוש שערכו הוא גבוה יותר מערכה של ההלוואה כולל הריביות והעמלות. האופציות לשעבוד הן רכב, דירה או חיסכון נזיל בבנק או בחברת השקעות.

השירות הייחודי של הלוואות בקליק

הלוואות בקליק עובדים בנתיב מיוחד שבו אנחנו מעניקים שירות מלא ללקוח מרגע קבלת הדרישה שלו, דרך פניה לגורמים חוץ בנקאיים רבים כדי לקבל עבורו הצעת מחיר.

לאחר קבלת כל הצעות המחיר אנחנו עורכים השוואה של כל הפרמטרים בחברות השונות כדי לקבל מסקנה מושכלת ונכונה עבור הלקוח שאותו אנו מלווים בנאמנות.

מסלולי החזר ההלוואות

המסלולים השונים להחזר הכספים נקבעים על פי שקלול של כמה פרמטרים כמו סכום ההלוואה, יכולת ההחזר החודשית, תקופת הגרייס שאושרה ללקוח ועוד.

קרנות המעניקות הלוואות לציבור

במסגרת הפניה של הלוואות בקליק לגורמים השונים, אנו פונים גם לקרנות שונות שחלק מדפוס ההתנהלות שלהן הוא מתן הלוואות לעידוד הצמיחה במשק עבור העסקים ולפתרון בעיות אישיות עבור אנשים פרטיים.

בין הקרנות המובילות הן הקרנות הממשלתיות המעניקות אפשרות לקבל הלוואה בערבות המדינה. עסק בהקמה לצורך בניית התשתית הראשונית שלו כמו רכישת ציוד השכרת מפעל וכו' או עסקים קיימים הזקוקים לכספים עבור הון חוזר, הרחבת הפעילות לנתיבים נוספים, רכישת משרד, מפעל או ציוד שהוא אבן היסוד לקיומו של העסק.

הקרנות עורכות בדיקות רבות ומקיפות לפני שהן מאשרות את ההלוואות השונות. הן בודקות את האיתנות הפיננסית של העסק, את דוחותיו הכספיים כמו מאזנים של שנים קודמות, דוחות רווח והפסד, התכנית העסקית המפרטת במדויק את התכנון של אפיקי העבודה מעתה ואילך ואת התקציב שיוקצה לנושאים שונים במהלך שנת הכספים.

קרן דומה אך לא מקבילה במדויק היא הקרן של בנק הפועלים הבוחנת באופן זהה את מצבו של העסק ומאשרת על פי הקריטריונים שקבעה את מתן ההלוואה, מהו טווח ההחזר, מה תהיה הריבית, גובה העמלות מספר חודשי הגרייס, אפשרות מחזור ההלוואה כפי שממחזרים משכנתא וערך הבטוחות בהשוואה לסכום ההלוואה.

קרנות נוספות המאפשרות קידום מקצועי לחברות רבות הן:

 • קרן גליל המעניקה הלוואות עד 40.000 $ למשך ארבע שנים.
 • קרן סולם המעניקה הלוואות עד 135.000 ₪ לתקופת החזר עד חמש שנים.
 • קרן שמש המעניקה עד 90.000 ₪ לתקופת החזר מקסימלית של חמש שנים.
 • קרן נתן המעניקה עד 240.000 ₪ לתקופת החזר גמישה.
 • קרן הסוכנות היהודית המעניקה עד 350.000 ₪ לתקופת החזר בת שש שנים.
 • קרן קורת המעניקה עד 750.000 ₪ לתקופת החזר בת חמש שנים.

קבלת כספים מהחברות בעלות כרטיסי האשראי

חברות כרטיסי האשראי השונות, ישראכרט, אמריקן אקספרס, ויזה כאל ולאומיקארד מעודדות את לקוחותיהן לקבל מהן הלוואות. נוחות השימוש באתר האינטרנט ומהירות קבלת הכספים מפתים אנשים פרטיים לבחור באופציה זו. יש לבחון את עלויות הריבית ואת האופציה להחזר חלק מתוך סכום ההלוואה טרם מועד הפירעון הרשום ללא הטלת קנסות תוך קיזוז הריביות והעמלות העתידיות.

הלוואות בקליק

הלוואות בקליק מודעים לחשיבות נושא ההלוואה ולכן הם נענים במהירות לכל דרישה, מטפלים בנושאים הנדרשים באופן יסודי ומעמיק כדי שהלקוח יוכל להמשיך בחיים נורמטיביים תוך קבלת פתרון הולם לצורך הכספי שלו.

איך תרצו לשתף?

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שלחו הודעה