הלוואות פרטיות

אנשים הזקוקים להלוואות פרטיות נהגו עד לפני כמה שנים לפנות לבנקים המסחריים, למקום בו מתנהל חשבון הבנק שלהם ולבקש הלוואה.

הגישה הפיננסית של סניף הבנק

הגישה הפיננסית של הנציגים בבנק תואמת את התנהלותו הרציפה של בעל החשבון לאורך התקופה שבה החשבון פעיל. אם מדובר באדם אחראי הדואג שלא תהיה חריגה בחשבון, אם מדובר בשכיר אשר לאורך שנים מופקד שכרו בחשבון זה וכל ההתנהלות היא על מי מנוחות וכו'.

חוות הדעת של הפקיד היא זו שתסלול את הדרך לתשובה, אם תאושר לו הלוואה, מה יהיו תנאיה, גובה הריבית סך העמלות ואופן ההחזר, החזר הלוואה לתקופה קצרה או ארוכה. על פי הנתונים הללו יחליט הלקוח אם הוא מעוניין לקבל את ההלוואה הזו מהבנק או שהוא מעדיף לבחון אופציות נוספות.

לאור הסיכונים שהבנק לוקח על עצמו אם קיים חשש שהכספים לא יוחזרו מסיבה כלשהי, הוא יוצר מגבלות מסוימות בחשבון העובר ושב של הלקוח ומקטין במקרים רבים את מסגרת האשראי שהוקצתה לו. הגבלה זו מדליקה נורות אדומות ללקוח כיוון שהוא חושש שהמסגרת לאחר הקיצוץ לא תספיק לו במקרים מסוימים בנקודות שפל והוא עלול להימצא בבעיה אקוטית בימים הללו. זהו מצב שמפחיד לקוחות רבים מפני המחר והם מחליטים לבדוק אופציות נוספות.

אשראי חוץ בנקאי

גופי אשראי חוץ בנקאיים שפעולותיהם הכספיות אושרו על ידי משרד האוצר פועלים במקומות רבים בארץ. הגופים הללו מעניקים הלוואות פרטיות כמעט לכל דורש.

אחד היתרונות הגדולים הוא שמדובר בכסף שאינו קשור לחשבון הבנק של הלקוח. עם קבלת ההלוואה הלווה מעביר את הכסף לחשבון הבנק שלו ומבצע כל פעילות חוקית שהוא מעוניין לבצע. עצם העובדה שהוא לקח הלוואה אינה משנה את ההתייחסות של פקידי הבנק למצב בחשבונו ובטח אינה מקטינה את מסגרת האשראי שהוקצתה לו.

כך הלקוח נהנה מכל העולמות, הוא גם הזרים כספים לחשבון הבנק לצורך מטרות אישיות שונות או לצורך כיסוי יתרת החובה ובמקביל מסגרת האשראי נותרה בעינה לכל מקרה שבו יהיה זקוק לה.

היתרונות הללו יוצרים מצב חדש יחסית שבו רוב הציבור מעדיף לעבוד מול גורמים חוץ בנקאיים, לקבל מהם הלוואות פרטיות ולהחזיר להם את סכום הקרן בתוספת ריבית ועמלות.

הקונספירציה:
קיימת טענה בגדר קונספירציה הטוענת שאשראי חוץ בנקאי נחשב לשוק אפור שאינו פועל על-פי כללים מסודרים. האמת היא שהלוואות חוץ בנקאיות כיום מעוגנות בחוק הישראלי, זה בא לידי ביטוי בשורת חקיקות הבאות לטובת הלקוח ('חוק אשראי הוגן', 'חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות' וכו'). כפי שנאמר, במקרים רבים הלוואות חוץ בנקאיות מעניקות יותר יתרונות מהלוואות מהבנק אליהם שייכים, לכן החשש כי מדובר בהלוואות לא חוקיות הוא לשווא ואינו אמיתי.

הלוואות בקליק

הלוואות בקליק יוצרים מצבים ייחודיים ויוצאי דופן ללקוחות שלה. אנחנו מציעים כמה אפשרויות של הלוואות פרטיות המוצעות מגורמים שונים במשק כמו חברות אשראי, השקעות וביטוח המעוניינות להגביר את קצב הענקת ההלוואות לאנשים פרטיים כדי ליהנות מהעמלות ומהריביות היוצרים עבורם גם הכנסות וגם רווחים.

עבור אנשים פרטיים נוכל לגייס גם הלוואות מקרנות פילנתרופיות שמטרתן לעזור לאנשים פרטיים במצבים כלכליים קשים קבועים או זמניים.

נציגי הלוואות בקליק מקבלים את כל המידע מהקרנות ומהחברות ומנתחים אותו באופן אנליטי. על פי התוצאה מתקבלת תמונה די ברורה מהי ההלוואה הטובה ביותר עבור האדם הפרטי שבה ישלם בסך הכול פחות כספים, אך יוכל לבצע את הדרוש לו באמצעות כספים אלו וגם יהיה מסוגל להחזיר את ההלוואה בקצב הנוח לו שייקבע מראש. בפריסה לתשלומים רבים עד חמש שנים או לתקופות קצרות יותר.

החזר ההלוואות הפרטיות

אפשרויות ההחזר הכספי הן מגוונות וכל לקוח בוחר את הדרך הנוחה לו ביותר. מי שיש לו מסגרת אשראי פנויה בכרטיס האשראי, יכול לבצע את העסקה באמצעות כרטיס זה כשבכל חודש ירד בחיוב החודשי גם סכום כסף שעליו סוכם מראש לטובת החזר ההלוואה.

אופציה נוספת היא תשלום באמצעות המחאות. לוח הסילוקין נקבע מראש כך שהלקוח יודע בדיוק מה יהיה סכום התשלום בכל חודש מהחודש הראשון ועד החודש האחרון. כך הוא יכול להכין המחאות ליום קבוע בכל חודש לשנה, שנתיים או חמש שנים על פי הפריסה שעליה סוכם. אם לדוגמה ההלוואה היא למשך שלש שנים, יהיה עליו להכין שלושים ושש המחאות רצופות.

אפשר גם לחתום על הוראת קבע ובכל חודש יגבה המקור החוץ בנקאי את הסכום הנדרש מחשבון הבנק של הלקוח. באחריותו של הלקוח לדאוג ליתרה בחשבון שתכסה בכל חודש את הסכום שאמור לרדת כדי לא ליצור פיגורים בהלוואה.

בתחילת הדרך ואם קיים צורך מסיבות שונות, יכול הלקוח לא לשלם כספים בחודשים הראשונים ולהתחיל בביצוע ההחזרים רק לאחר כמה חודשים כדי לאפשר לעצמו עשיית סדר בחשבון הבנק, טיפול בנושאים אישיים כדי שלאחר פרק הזמן של הגרייס הכול יהיה נורמטיבי ואפשר יהיה לשלם את מלוא ההחזרים.

יועץ כלכלי

מי שאינו בטוח בצעדיו, קשה לו להחליט והוא חושש לעשות טעויות שיעלו לו ביוקר, מומלץ להתייעץ עם יועץ כלכלי המוכר לו, להעביר אליו את כל המידע ולשמוע מה הוא מציע לעשות. אם לקחת הלוואה מהבנק או מגורם חוץ בנקאי ואיזו הלוואה שהוצעה לו על ידי הגורמים החוץ בנקאיים היא הטובה והמשתלמת ביותר.

הנושא שמרתיע מאד את הלקוחות בדרך כלל הוא הנושא של הבטוחות. לשעבד חיסכון, נכס או רכב זה אינו עניין של מה בכך. לכן נדרש מהיועץ לחוות את דעתו כדי לקבל החלטה מושכלת. אם על פי הצפי הלקוח יחזיר את ההלוואה במועדים שנקבעו, אין כל בעיה לשעבד ולתת בטוחה אך אם קיים חשש ולו חשש קטן שהלקוח לא יוכל לעמוד בהחזר, עלול להיווצר מצב שהמקור החוץ בנקאי יחלט את הנכס, החיסכון או הרכב וזה מצב שהלקוח אינו רוצה כמובן להגיע אליו.

אם התחושה היא שהסכום גבוה מדי, אפשר לשקול לצמצם את היקף ההלוואה לסכום קטן יותר, דבר שגם יפחית את הדרישה לשעבוד נכסים בעלי ערך כספי גבוה.

הלוואה מיידית במזומן

הלוואה מידית במזומן

אדם פרטי או איש עסקים הנזקקים להלוואה מכל סיבה, יקבלו מהלוואות בקליק הלוואה תוך פרק זמן קצר על פי הנוחות של כל אחד מהם. אפשר להזרים את כספי ההלוואה לחשבון הבנק כדי שיוכלו לבצע את הפעולות הכספיות הנדרשות.

קיימים מקרים שבהם הלקוח מבקש לקבל את סכום ההלוואה במזומן משיקולים שלו. אנו נבצע את ההלוואה ונעביר את הכסף כפי שביקש הלקוח.

הלוואות בקליק במזומן לעסקים

עסקים רבים פונים לפלטפורמה של הלוואות חוץ בנקאיות המאפשרות קבלת הלוואה מהירה בתנאים אטרקטיביים ובמזומן. הנציגים המקצועיים של הלוואות בקליק שהם כלכלנים, רואי חשבון ועורכי דין בעלי ידע רב בתחום המימון וההלוואות בוחנים את הנתונים הפיננסיים של העסק ומאשרים את ההלוואה בסכום המקסימלי. בעל העסק מקבל את מלוא המידע על הבטוחות הנדרשות, אם מדובר בחתימה של ערב, שעבוד רכב או נכס.

את סכום ההלוואה יקבל הלקוח כפי שביקש במזומן ותוך פרק זמן קצר מאד ממועד החתימה על ההסכם.

הלקוח מקבל הצעה של כמה אופציות כיצד להחזיר את ההלוואה כולל פירוט הריביות והעמלות שנקבעו מראש. אפשר להחזיר את מלוא ההלוואה בתשלום אחד אם הלקוח יודע שאמור להיכנס לו סכום כספי גבוה תוך פרק זמן קצר או לחילופין בפריסה לתשלומים של כמה חודשים או כמה שנים בהתאם לרצונו של הלקוח.

אפשרויות ההחזר הן במזומן, באמצעות כרטיס אשראי אם קיימת מסגרת פנויה, באמצעות המחאות שיינתנו כולן מראש לחברה העוסקת בהלוואות חוץ בנקאיות או לחילופין באמצעות הוראת קבע. בכל חודש יוגש הסכום שעליו סוכם לתשלום על ידי הבנק והלקוח ידאג שיהיה בחשבון הבנק כיסוי כספי לביצוע תשלום זה.

קבלת הלוואות מחברות ביטוח או חברות השקעות

חברות הביטוח וחברות פיננסיות העוסקות בהשקעות מעוניינות להעניק הלוואות חוץ בנקאיות לאנשי עסקים ולאנשים פרטיים לשימושם על פי הצורך. ההלוואות הן בתנאי מימון טובים, בריביות הוגנות ובעמלות סבירות כדי לעודד את הלקוחות להשתמש בשירות זה לצרכיהם האישיים.

לבדיקת זכאות להוואה השאירו את הפרטים

שעבוד כבטוחות

הגורם החוץ בנקאי מודע לסיכונים בכך שקיימת אפשרות שהלקוח או איש העסקים ייקלע לצרות ולכן לא יוכל להחזיר את כספי ההלוואה. זו הסיבה שיש דרישה להעברת בטוחות שערכן גבוה יותר מערך סכום ההחזר. אפשר לשעבד רכב, נכס או חיסון נזיל. לחילופין אפשר גם להחתים ערב שישלם את החוב אם תיווצר בעיה. מדובר באדם בעל ממון שיש באפשרותו לבצע מהלך זה במידת הצורך.

הלוואות חוץ בנקאיות

אנשי הלוואות בקליק בודקים עבור לקוחותיהם מגוון אפשרויות של הלוואות המוצעות על ידי גורמים פיננסיים שונים במשק כמו חברות ביטוח וחברות העוסקות במימון השקעות ואשראי בתנאים אטרקטיביים במיוחד. ההצעות שונות זו מזו בתנאים המסחריים, בגובה ההלוואה שאושרה, במספר התשלומים ובמשך תקופת הגרייס. המומחים שלנו מבצעים השוואה בין ההצעות השונות ומסבירים ללקוח לאור הניתוח האנליטי מהי האופציה בעדיפות עליונה ומה הסיבות לכך.

ההלוואות מוענקות לסקטורים שונים במשק כמו עובדי מדינה, שכירים ועוד. כל אחד מהם הזקוק להלוואה יקבל את הסכום הנדרש באופן מידי ובמזומן. הלוואות בקליק מעניקים שקט נפשי כיוון שהלקוחות יודעים שמרגע הגשת הבקשה הם יקבלו את הכספים תוך פרק זמן מאד קצר.

לקוחות רבים מעדיפים לבצע את החזר ההלוואה בפרק זמן ארוך כדי לא להכביד על מעמסת ההוצאות החודשיות שלהם וזאת אף על פי שברור להם שצעד כזה גורר סך ריביות מצטבר גבוה יותר. מצד שני יש לקוחות המעדיפים לסיים את החזר ההלוואה בפרק זמן קצר יותר, גם אם זה מכביד עליהם כלכלית ביום יום ולכן הם מבקשים לסכם על מספר קטן של תשלומים, במקסימום עד שנה וכך לתוך פרק זמן קצר הם מחזירים את מלוא סכום ההלוואה כולל הריבית ומתפטרים מהמעמסה שהכבידה עליהם הן כספית והן נפשית. רוב האנשים הללו אינם רגילים לקחת הלוואות ולכן הם מבקשים לסיים את הסאגה במהירות.

יתרונות של קבלת כספים במזומן

 • עבור הפקדת מזומן בחשבון גובה סניף הבנק עמלת מצלצלים. אפשר לחסוך סכום זה על ידי משיכת מלוא ההלוואה במזומן.
 • באמצעות כסף במזומן אפשר לבצע תשלומים דחופים לגורמים שונים כמו רשויות המס, חברת חשמל וכו'.
 • שיטה זו מתאימה במיוחד ללקוחות אשר יש להם בעיה רגעית או קבועה בחשבון הבנק בגלל בעיות פיננסיות שונות, יתרת חובה גבוהה, חריגה ממסגרת האשראי, חשבון בנק מוגבל או מעוקל שעדיף להשאירו כמות שהוא.
 • חשבון משותף של זוגות, שותפים או הורה וילד שקיים חשש שאם יוזרם לשם כסף ימשוך אותו אחד השותפים וכך הוא ייעלם ותיוצר בעיה כלכלית.
 • סכסוך בין שותפים או בני זוג הגורר מצב שבו כל אחד מתנהל בעצמו ומשלם את תשלומיו ואת חובותיו כדי שהאחר לא יקבל מידע על הכנסותיו וסוג הוצאותיו.

הלוואות בקליק לשירות הציבור

תפיסת העולם של הלוואות בקליק היא להעניק יחס יוצא דופן ללקוחות. כל בקשה נבחנת בקפידה והנציגים עושים כל שניתן כדי למלא את מלוא בקשותיו של הלקוח עד כמה שזה אפשרי.

נושא הסיכוי והסיכון במתן ההלוואה נלקח בחשבון ועל פי נקודת חשיבה מקבל הלקוח החלטה על גובה ההלוואה, אופן ההחזר, תקופת גרייס וגובהן של הריביות והעמלות.

הלוואה לחברות בע״מ

לפני כמה חודשים עלה לי רעיון מבריק ופיתחתי אב טיפוס למוצר חדשני מפלסטיק.

מדובר בפריט המיועד לאנשים הנמצאים הרבה שעות ביום בשמש היוקדת. בזכות הפעולה הייחודית של פריט זה, קל יותר לעבוד בשמש והרבה יותר פשוט לרכב על אופניים, לשחק כדורגל או כדורסל בשעות החום.

חשבתי על כמה דרכים שיווקיות כדי לקדם את מכירת ההמצאה שלי והבנתי שכדי להניע את התהליך אני חייב ליווי ומימון בנקאי מתחילת הדרך.

נפגשתי עם נציגים של בנקים מובילים כדי לספר על המיזם שלי ולבקש אשראי למימוש החלום שלי. האופציות שעמדו בפניי הן, פניה לבנקים המסחריים, פניה לקבלת הלוואה בערבות מדינה, פניה לקבלת הלוואה חוץ בנקאית מגורמים שונים, הלוואה חברתית.

שלבי פיתוח הפרויקט:

 • פניה למומחה פיננסי שיכין עבורי תכנית עסקיות הכוללת את צפי כל העלויות מצד אחד וצפי ההכנסות מצד שני.
 • חישוב עלויות הייצור, החל בהגעה שלי או של נציג שלי שעוסק בתחום, למפעלים בסין שמסוגלים לייצר את המוצר הספציפי הזה בכמויות, ממשיך בהשוואת המחירים בין המפעלים השונים לגבי איכות המוצר, מחירו ועלויות השינוע מהמפעל לנמל הימי / האווירי הקרוב.
 • עריכה וחתימה על הסכמים עם אתרים מקוונים בין לאומיים כמו אמזון, איביי ועלי אקספרס.
 • חשיבה והכרעה על נראות המוצר, אופן האריזה שלו, אם בקופסה או בעטיפת ניילון חד פעמית, ואופן האריזה, בפריטים בודדים או באריזות של עשר יחידות – 50 יחידות או 100 יחידות.
 • ביצוע הייצור ושינוע המכולות לנמל האווירי או הנמל הימי על פי חישובי כדאיות כלכליים.
 • פרסום המוצר באתרים המקוונים מיד לאחר הגעתם לארה"ב.
 • ביצוע ימי מכירות אפקטיביים למוצר זה. קיימת סבירות גבוהה שכל מי שעוסק בספורט ונמצא הרבה שעות בשמש ירכוש לפחות פריט אחד, כדי לראות איך זה פועל ואם הוא יהיה מרוצה הוא לבטח ייכנס שוב לאתר ויקנה כמות נוספת

כדי להניע מהלך כה משמעותי וחובק עולם, יש צורך במימון בנקאי מהתשלום לבונה התכנית העסקית, דרך בדיקת שלבי הייצור וההחלטה על המהלכים השיווקיים.

לכל שלב בתכנית יש עלות מוערכת עד שלב המכירה בפועל של הפריטים. רק בהגיענו לשלב זה, אמורות להיכנס ההכנסות הראשונות לחשבון הבנק של החברה.

המימון הבנקאי אמור ליצור מעטפת לכל העלויות לאורך כל הדרך כדי שלא נעצור את המהלך באמצע התהליך עקב חוסר באשראי.

מסמכים שיש להגיש לבנקים:

 • תדפיס רשם החברות עבור חברה, או רשם העמותות עבור עמותה
 • דו"חות מבוקרים עבור שלוש השנים האחרונות 
 • דו"ח מע"מ עדכני לשנת המס הנוכחית 
 • מאזני בוחן לשנה הנוכחית 
 • טופסי 102 של ביטוח לאומי עבור עובדים בעסק בשנה הנוכחית 
 • הצגת דו"חות עסקיים לכל חברה או עסק שקשורים עם העסק שמגיש את הבקשה 
 • ריכוז יתרות בחשבון הבנק ודפי פירוט עבור שלושה חודשים אחרונים בכל חשבונות הבנק של העסק או של חברות ועסקים שקשורים אליו. הגשת בקשה עבור עוסק מורשה מצריכה גם פירוט דפי מידע של העובר ושב הפרטי של הבעלים של העסק 
 • פירוט ניכיונות והלוואות + דו"ח סילוקין של הלוואות העסק 
 • הגשת בקשה עבור עוסק מורשה שאינו חברה מצריכה גם דו"ח רווח הפסד ודפי שומת מס 

לאחרשנציג הבנק עובר על המסמכים ובודק באופן מעמיק את סיכויי ההצלחה של המיזם מול הסיכונים של הבנק, אם המיזם ייכשל, הוא מקבל החלטה אם לממן את הפרויקט או לא.

אם התשובה היא חיובית, הבנק המסחרי יציע כמה סוגים של הלוואות:

 1. הלוואה בריבית קבועה, ללא הצמדה למדד, ההחזרים יהיו בסכומים אחידים שנקבעו מראש, מהתשלום הראשון ועד האחרון. אם גובה הריבית בהלוואה זו הוא גבוה, עלותה אינה כדאית.
 2. הלוואה בריבית קבועה וצמודה למדד המחירים לצרכן, באופציה זו כל עליה במדד תיצור תשלום גבוה יותר עם עליית המדד.
 3. הלוואה בריבית משתנה, כאן קובעים מראש אם הריבית תוצמד למדד או למט"ח, תוך ציון נקודות זמן במהלך תקופת ההחזר, שבהן אפשר לבצע שינוי. ההלוואות הללו ניתנות לפרקי זמן שונים על פי צרכי החברה, שנה, שנתיים או חמש שנים. בהלוואות מסוג זה, חשוב להיות כל הזמן עם היד על הדופק כי העלויות עשויות להיות עם הזמן גבוהות ויהיה קושי לעמוד בהחזרים.
 4. הלוואות ריבית פריים, על פי ריבית הפריים הנהוגה במשק בתוספת או בהפחתת הריבית המשתנה וללא הצמדה למדד.
 5. רוב ההלוואות הן בש"ח, אך קיימים ענפים שעבורם עדיף לקבל הלוואות במט"ח אם החברות עוסקות ביבוא, יצוא ובתחומים נוספים. אפשר לקחת הלוואה במט"ח ולהחזירה גם במט"ח שנבחר, דולר, יורו ין וכו' , שינויי הריבית באופציה זו מתבצע לעיתים תכופות. או אפשר לקחת הלוואה בש"ח הצמודה למטבע זר כלשהו וגם להחזיר אותה במטבע ישראלי. לאור העובדה שאין באפשרות זו רכישה מט"ח, העמלות נורמטיביות.

לוח סילוקין של ההלוואות השונות:

 1. החזרי הלוואות גישור (גרייס) בהן אפשר להחזיר את מלוא הקרן והריבית רק בתום תקופת ההלוואה.
 2. החזרי הלוואות בלון, שבהן משלמים לאורך תקופת ההחזר ריבית והפרשי הצמדה בלבד ואת הקרן במלואה במועד שנקבע מראש. היתרון הוא שההחזרים נמוכים ואינם מכבידים על תזרים המזומנים.
 3. החזרי הלוואות במסלול קרן שווה, באופציה זו ההחזר החודשי של הקרן קבוע אך הריבית אינה קבועה ולכן ככל שהלקוח משלם את תשלומיו, גובה הקרן פוחת וגם הריבית השוטפת. גובה ההחזר גבוה יותר בתחילת תקופת ההחזר ונמוך יותר בסופה.

הלוואה בערבות מדינה

הלוואה בערבות מדינה היא הלוואה בנקאית ארוכת טווח לכל מטרה. הבנקים המסחריים השונים עובדים בשיתוף פעולה עם הנהלת הקרן, השוני בהלוואה בערבות מדינה הוא העובדה שהמדינה מעניקה לבנק ערבות על חלק הארי של ההלוואה כדי להעניק לו בטחונות, ועבור יתרת הקרן, מעניקה לבנק בטחונות החברה הלוקחת את ההלוואה. הלוואה זו ניתנת לתקופה ארוכה בת חמש שנים והריבית המקסימלית שבה היא עד פריים + % 3.5.

כדי לקבל הלוואה בערבות מדינה, יש להציג את נתוני העסק והצורך שלו במימון תהליכים, עסקאות, ייצור וכו'. לאחר בדיקה מקיפה שעורך נציג הבנק בהתאם לתכנית העסקית המפורטת, יקבל העסק אישור זכאות לקבלת הלוואה בערבות מדינה כיוון שעמד בתנאי הסף של הקרן, או לא. עסקים הפועלים כיאות ואין להם חובות לרשויות המדינה או תיקים בהוצאה לפועל, מירב הסיכויים שיקבלו אישור לקבלת הכספים. כך המדינה מעודדת את פיתוחם של העסקים השונים ומסייעת להם בתחילת הדרך או במהלכה.

הלוואה חוץ בנקאית

גורמים רבים במשק, מעניקים הלוואות חוץ בנקאיות. הכוונה היא להלוואות שאינן קשורות לחשבון הבנק הרגיל של העסק. לרוב העסקים קיימת מסגרת אשראי שנקבעה על ידי סניף הבנק על פי אופן ההתנהלות של חשבון זה, ההכנסות, ההוצאות, עמידה בתשלומים ועוד. לעיתים קרובות מסגרת זו מנוצלת במלואה או בחלקה, וקיים צורך בכספים נוספים עבור פעולות כאלה ואחרות בעסק כמו רכישת ציוד, מכונית, תשלומים שאינם סובלים דיחוי ועוד. במקרים כאלה ההלוואה החוץ בנקאית פתרת את הבעיה כי מסגרת האשראי נותרת בעינה ובמקביל יש אפשרות לקבלת כספים נוספים.

 • קרנות הון סיכון הבוחנות כל בקשה ועל פי המידע העסקי מחליטות אם לאשר הלוואת מימון חוץ בנקאית, או לא.
 • גורמים שונים בשוק האפור – הלוואות בריבית גבוהה מאד, מסוכנת ולא מומלצת בעיקר אם יש בעיה תזרימית המונעת את החזרי ההלוואה במועד.
 • חברות מימון שזה תחום ההתמחות שלהן. טרם לקיחת ההלוואה יש לבחון מיהי החברה ומה עומד מאחוריה כדי לא להסתבך עם גורמים לא נעימים.
 • הלוואות מחברות ביטוח, על סמך פוליסה של הלווים הקיימת בחברות הביטוח.
 • הלוואות מחברות כרטיסי האשראי כמו ישראכרט, ויזה ולאומיקארד. הריביות שלהן גבוהות יחסית, אך יש יתרונות אחרים כמו העברת כספים כמעט במידי לפתרון מצוקות אקוטיות.

הלוואות חברתיות

יש אנשים בעלי ממון ויש אחרים הזקוקים לממון. כדי לא להיקלע למצוקות בהלוואות מול בנקים או גורמי חוץ, יש אופציה חדשה הנקראת הלוואות חברתיות.

חברה חברתית מאגדת מצד אחד אנשים שיש להם ממון, שחלק מהכסף שלהם מושקע בבנק, מקבל ריבית זעומה ולכן האופציה של מתן הלוואות לאנשים זרים בריבית נורמטיבית, קורצת להם כי ירוויחו בה סכום נאה. בשיטה זו הנקראת p2p , הנהלת החברה החברתית פועלת כתחנת ממסר ומתאמת בין הלווים למלווים.

אדם שהתנהלותו הפיננסית בדרך כלל היא ראויה, יציג את מסמכיו וברוב המקרים יקבל אישור להלוואה כיוון שלא רואים שהוא מהווה סיכון. מצד שני, המלווה, משקיע את הונו בכמה מסלולים פיננסיים, מניות, חסכונות, נדל"ן וגם מעניק הלוואות לאנשים זרים כדי להרוויח מהריבית המשולמת לו.

ההלוואות הללו ניתנות בדרך כלל לפרק זמן של חמש שנים ובריבית זולה הנעה בין % 3 ל – % 12 בשנה, שהיא זולה יותר מהריבית הבנקאית. המלווה משלם מס עבור רווח זה הנע בין % 15 ל – % 25 .

לאחר שבחנתי את כל האפשרויות המורכבות לקבלת הלוואה שתלווה אותי במיזם החדשני, החלטתי לפעול באמצעות אופציית ההלוואות חברתיות.

הלוואה חוץ בנקאית בריבית נמוכה

הלוואות לאנשים פרטיים

הלוואות בקליק מאפשרת ללקוחות ליהנות מהלוואות בכל היקף כספי בריבית נמוכה ולכן מדובר בהלוואות מאד כדאיות לכל מטרה.

מי שזקוק להלוואה למטרות אישיות כמו מימון לימודים, שמחות משפחתיות, דיור או רכב, מעוניין באופן טבעי לשלם סכומים כמה שיותר נמוכים עבור ההלוואה כך שהמרחק בין סכום ההלוואה לבין סכום ההחזר יהיה נמוך ככל האפשר.

מכלול האפשרויות של הלוואות בקליק מאפשר לנו להציע ללקוחות כמה אופציות יוצאות דופן וכדאיות במיוחד. הלקוחות והיועצים שלנו יקבלו יחד את ההחלטה על האופציה העדיפה לדעתם על פי תקופת ההחזר, גובה הריבית ועלויות נלוות כמו עמלות.

היתרון הגדול של הלוואה חוץ בנקאית הוא העובדה שהיא ניתנת על ידי גורם חיצוני ולכן אינה משפיעה על מסגרת האשראי הקיימת בבנק. אילו ביקש הלקוח הלוואה מהבנק שבו פעיל חשבונו, קיים סיכוי שהבנק היה מקטין את מסגרת האשראי שהוקצתה לו כדי למזער סיכונים אם הוא לא יוכל לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלו.

הלוואות בקליק לעסקים

הלוואות בקליק מאפשרות גם לעסקים לקבל הלוואות בהיקפים נרחבים בריבית נמוכה. קיימים כמה גורמים במשק שמעוניינים להעניק הלוואות ולהרוויח מהן ריבית נמוכה. מדובר בחברות פיננסיות שעוסקות בהשקעות, חברות ביטוח ועוד.

כמו כן קיימות קרנות המעניקות הלוואות לעסקים הן במהלך הקמתם והן במהלך פעילותם. היקף ההלוואה נמדד על פי מחזור העסקאות השנתי של החברה או העסק בשנה החולפת. בין הקרנות הבולטות אפשר לראות את הקרנות הממשלתיות המעניקות הלוואה בערבות מדינה, את הקרן של בנק הפועלים, קרן לאומיקארד, קרן של הסוכנות היהודית וקרנות ייעודיות לפריפריה כמו צפונה ודרומה.

התנאים המסחריים המיוחדים ובמיוחד הריביות הנמוכות סוחפים בעלי עסקים להגיש בקשה לקבלת ההלוואות הללו כדי לשפר את נושא ההון החוזר, לבצע שיפורים בעסק, אפיקי פעילות חדשים, רכישת משרד וכו'.

לצרוך קבלת הלוואה מהקרנות יש להגיש להן כמה דוחות בסיסיים כמו תכנית עסקית, תזרים מזומנים ומידע רב על העסק, פעילותו, העתקי תשלומים לרשויות כמו מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי ועוד.

בדיקת ההצעות מהקרנות השונות

המומחים של הלוואות בקליק בודקים באופן מעמיק את ההצעות השונות המגיעות מהקרנות הללו וממליצים ללקוחות איזו מהן היא הכדאית ביותר עבורם. הנושאים האקוטיים ביותר בהלוואות הם ריבית נמוכה, פריסת תשלום מרבית ותקופת גרייס ארוכה שבה לא מבצעים החזרים כספיים.

הלוואות לכולם

הלוואה לאנשים פרטיים

הצורך בלקיחת הלוואות מעת לעת קורה לכל אחד מאתנו, הן לאנשים פרטיים והן לאנשי עסקים. הייחוד של הלוואות on line  הוא מתן הלוואות בריביות גם למי שאין לו צ'קים מסיבות כאלה ואחרות. אנו מסדירים את נושא ההחזרים באפשרויות החזר אחרות כדי שהלקוח יקבל את ההלוואה הנחוצה לו.

העולם צופן לכולנו הפתעות רבות. אנשים שעובדים כשכירים כל חייהם ונהנים ממשכורת קבועה מגיעים לעיתים לרגעי משבר כלכליים עקב סגירת מקום העבודה, חובות, מחלה וסיבות נוספות. הפתרון הוא לקיחת הלוואה והחזרתה תוך פרק זמן מסוים כדי לפתור את הבעיה הרגעית ולהמשיך בחיים נורמטיביים.

הלוואות on line  מעניקה פתרונות מצוינים לכל אדם פרטי הנקלע לבעיה ומאפשרת לו לקבל הלוואה בסכום הנחוץ לו ללא צ'קים.

שיטת ההחזר יכולה להתבצע באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע על פי החלטתו של הלווה.

קבלת הלוואה מהירה המוזרמת באופן כמעט מידי לחשבון הבנק של הלקוח מעניקה לו שקט נפשי רב, הוא יכול לממש את התכניות שלו, לסגור יתרת חובה בחשבון הבנק, להפריש כספים כדי לשלם חובות שונים או כדי לממן תרופות או טיפולים רפואיים.

הלוואה לעסקים לצרכי הון חוזר

אנשי עסקים בעלי עסקים קטנים כגדולים מעוניינים במימון למטרות שונות. חלקם זקוק להון חוזר כדי להמשיך ולקדם את העסק. מקצתם נקלעו ליתרת חובה גבוהה המעמידה בסיכון את מסגרת האשראי שהוקצתה להם ולכן הם חייבים להזרים כספים לחשבון הבנק כדי לא להישאר בקצה הסקלה דבר שהוא מסוכן מאד.

הבנקים אינם סלחניים בכל הקשור לחריגה ממסגרת האשראי. עסקים שנמצאים אפילו יום אחד בחריגה, עלולים להגיע למצב שבו הבנק מחזיר הוראות קבע או המחאות ומכאן הדרך להגבלת החשבון היא מהירה מאד. כדי למנוע מצבים בלתי הפיכים מסוג זה, יש לעשות כל שניתן כדי לא להגיע לחריגה אך מי שכבר הגיע לקצה חשוב שיקבל באופן מידי הלוואה on line  כדי להתרחק מהצרה.

אנו מעניקים הלוואות בריביות ללא צורך בצ'קים. אפשר לשלם את ההלוואה בכמה תשלומים על פי רצון הלקוח למשך כמה שנים, למי שזקוק לאוויר לנשימה אפשר להציע גם תקופת גרייס בת כמה חודשים. בחודשים הללו לא יבוצע תשלום חודשי בגין החזר ההלוואה כדי להקל על התזרים החודשי של העסק. לאחר כמה חודשי התאוששות, יוכל בעל העסק להתחיל לשלם באופן מסודר ובכל חודש את הסכום שנקבע בלוח הסילוקין.

הלוואה לעסקים לצרכי פיתוח עסקי

בעלי עסקים רבים מעוניינים לפתח את העסק שלהם בכיוונים שונים. חלקם יבצע זאת בתחום עיסוקם מקצתם בנישה הקרובה לתחום עיסוקם ואחרים בתחומים חדשים לחלוטין. ליזמים יש רעיונות וכדי לממש אותם הם זקוקים לכספים ייעודיים.

הלוואה חוץ בנקאית היא פתרון מצוין לקבלת כספים שינותבו למטרה החדשה בלבד ולא יהיו לצרכי ההון השוטף. אפשר לקבל את ההלוואה בריבית גם ללא צ'קים בהלוואה on line  ולבצע את ההחזרים באמצעות הוראת קבע, כרטיס אשראי או דרכים אחרות הנוחות לבעל העסק. בזכות הפריסה המקסימלית לכמה שנים הסכום החודשי לתשלום יהיה קטן יחסית וההערכה הכספית היא שבזכות ההכנסות שייכנסו לעסק מתוך תחום הפעילות החדש, העסק יצליח ויוכל לשלם את ההחזרים.

אפיקי פיתוח

עסקים שונים זקוקים לכספים לצרכים שונים כמו פתיחת סניפים חדשים, פיתוח ייצור קווי ייצור חדשים במפעל ואפיקי יבוא של מוצרים חדשים וזו בדיוק המטרה של ההלוואות השונות המוצעות לציבור הרחב.

הלוואות חוץ בנקאיות

על פי הגובה הכספי של ההלוואות החוץ בנקאיות, הן ניתנות ללא ערבים וללא בטוחות וחלקן ניתנות נגד שעבוד נכס או לחילופין נגד שעבוד רכב.

הלוואה בערבות מדינה

הלוואה בערבות מדינה היא בין ההלוואות הטובות ביותר לאור התנאים המועדפים שלה ולכן היא אטרקטיבית ועסקים רבים מעוניינים לקבל אותה ולהחזירה תוך חמש שנים.

לצורך עידוד ההשקעות במשק, מקבלים בעלי העסקים את ההלוואות הללו בעמלות ובריביות נמוכות ולכן זה מאד משתלם.

על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי משרד האוצר, יש להותיר בעת קבלת הלוואה זו, בטוחות בשיעור % 25 מסכום ההלוואה.

סכום ההלוואה סוג העסק מחזורים עסקיים
500.000 ₪ עסק בהקמה  
500.000 ₪ עסק  קטן מחזור מכירות שנתי עד 6.250.000 ₪
%  8 מהמכירות עסק קטן מחזור מכירות שנתי מעל 6.250.000 ₪
%  8 מהמכירות עסק בינוני  

קרן פועלים של בנק הפועלים

בנק הפועלים הקים קרן משל עצמו לעידוד הפיתוח העסקי. התנאים שלו די דומים לקרן הממשלתית אך אינם זהים.

תקופת התשלומים היא עד שש שנים ואפשר גם לקבל תקופה ראשונית של גרייס שאורכה שנים עשר חודשים ורק לאחריה, להתחיל בתשלומים השוטפים. גובה הבטוחות באופציה זו הן בשיעור % 10 בלבד.

סך ההלוואה סוג העסק מחזורים עסקיים
500.000  ₪ עסק  קטן או עסק חדש מחזור מכירות שנתי עד 5.000.000 ₪
עד 2 מיליון ₪ או % 10 מהמחזור. הנמוך מבין האופציות. עסק  קטן מחזור מכירות שנתי מעל 5.000.000 ₪

בנוסף לכך, קיימות קרנות נוספות של גופים פיננסיים ישראלים וגם מחוץ לישראל, התומכים בהרחבת הפעילות העסקית ולכן מעניקים הלוואות בסכומים שונים על פי קריטריונים שנקבעו בכל אחת מהקרנות הללו.

הלוואות on line  בוחנת אפשרויות שונות עבור כל לקוח ובסופו של התהליך ממליצה לו על האופציה הטובה ביותר עבורו. היועצים העסקיים שלנו בוחנים את כל מכלול התנאים המסחריים ומוצאים את האופציה המתאימה לו ביותר מבחינת משך ההחזר(,) תקופת הגרייס והבטוחות.

הלוואות מיידיות בצפון

הלוואות מידיות בצפון

הלוואות בקליק מעניקים שירות מיוחד של הלוואות באזור הצפון. כל מי שזקוק להלוואה, אנשי עסקים או אנשים פרטיים יזכו לשירות אדיב ולהלוואות הוגנות וכדאיות.

הלוואות בקליק לעסקים

עסקים רבים בצפון נעזרים בשירותינו כדי לקדם את הפעילות העסקית שלהם.

לאחרונה קיבל מאתנו אחד המפעלים בצפון הלוואה מאחת הקרנות לצורך רכישת ציוד הדרוש לו כדי להוסיף קו ייצור נוסף במפעל. הסכום המשמעותי מכסה את הזמנת המכונה, השינוע ועלויות המכס. כך נכנס כסף לחשבון הבנק מגורם חיצוני, לא נוצר עומס על תזרים המזומנים ולא חריגה ממסגרת האשראי. החברה מגדילה את הכנסותיה וכך יכולה לשלם את ההחזרים החודשיים.

הלוואות בערבות מדינה

המדינה מעודדת את הרחבתם ואת צמיחתם של העסקים בצפון ולכן מאפשרת להם ליהנות מתנאי אשראי מיוחדים בהלוואות ייחודיות שהן בערבות המדינה, בתנאים מסחריים משופרים כמו עמלות מופחתות ובריביות נמוכות באופן יחסי.

כל עסק שנעזר בהלוואות הללו, יוצר קפיצת דרך משמעותית בפעילות העסקית שלו מרחיב את היקפיה מעלה את רף ההכנסות ומגדיל את הרווחיות. לכן קיימת כדאיות רבה בקבלת הלוואה בערבות המדינה לנושאים ממוקדים שבהם העסק מעוניין לפעול.

שיטת העבודה בהלוואות בקליק

שיטת העבודה שמתבצעת בהלוואות בקליק רואה את טובת העסק וצרכיו. המטרה שלנו היא להתאים את ההלוואה האידאלית לכל סוג עסק על פי פרמטרים שנקבעו מראש.

ניקח שוב לדוגמה את המפעל שרכש באמצעות ההלוואה את המכשור החדשני, לקח זמן עד שהציוד הגיע מחו"ל ועד שהמפעל החל לייצר באופן רציף את המוצר החדש. לכן קיבלה החברה תקופת גרייס בת ששה חודשים לצרכי התארגנות. על פי הצפי, מועד התשלום הראשון לצורך החזר ההלוואה הוא באותה התקופה שבה יתחילו להתקבל ההכנסות מהייצור החדש.

קרנות המעניקות הלוואות

קיימות כמה קרנות המעניקות גם הן הלוואות אך בסכומים קטנים יותר לעידוד הצמיחה במשק. חלק מהן מייעדות את כל כספיהן לצפון, לדרום ולפריפריה כמו קרן צפונה דרומה. לכן, פניה לקרן זה מאפשרת לעסקים לקבל הלוואה מצוינת בתנאים יוצאי דופן שיקדמו מאד את העסק.

בחירת ההלוואה לעסק

מומחי ההלוואות של הלוואות בקליק, בוחנים את כל ההצעות שמתקבלות עבור כל לקוח ספציפי ומגבשות עם הלקוח החלטה בדבר ההלוואה המתאימה ביותר מבחינת היקפה, תנאיה המסחריים ותקופת ההחזר. ברוב המקרים ההלוואה מועברת ללקוח תוך פרק זמן קצר.

הלוואות בלי בנק, הלוואות למוגבלים

מתן הלוואות לכל מטרה

הלוואות בקליק היא חברת אשראי חוץ בנקאיות המאשרת מתן הלוואות גם למי שאין חשבון בנק פעיל.

מגבלות טכניות אינן מהוות מכשול ונציגי השירות של החברה מוצאים פתרונות לכל צורך של לקוחות עסקיים או פרטיים.

אולי מעניין אתם גם – הלוואות למוגבלים?

הלוואות הן צורך בסיסי בעסקים רבים וגם בקרב אנשים פרטיים בסיטואציות שונות בחיים. כשאין חשבון בנק פעיל, מוצאים דרכים אחרות כדי לקבל הלוואה כספית וגם כדי להחזיר אותה.

הנציגים שלנו הם מומחים לפתרון בעיות סבוכות ומורכבות ומוצאים פתרון לכל צורך גם כשאין חשבון בנק פעיל.

הלקוחות מבקשים הלוואות בסדרי גודל שונים ואנחנו עושים כל שניתן כדי לאשר להם את הכספים הנחוצים להם.

לגבי החזר ההלוואות כולל העמלות והריביות, מוצאים דרכים אחרות לביצוע ההחזרים החודשיים גם ללא חשבון בנק. כל לווה מעמיד בטוחות נגד ההלוואה, שעבוד נכס או רכב עד החזרת מלוא סכום ההלוואה.

הלוואות בקליק

מקבלת את בקשת ההלוואה של כל לקוח ומציעה לו כמה אפשרויות לבחירה. אפשר לקבל הלוואה חוץ בנקאית בסכומים קטנים או גבוהים על פי הצורך.

אדם שיש לו בעיה כספית אקוטית אינו מסוגל לתפקד ולבצע את מטלות היום יום כי ראשו טרוד רק בכך. הוא לא מתפקד בעבודה ולא נהנה מהמשפחה לכן קיימת חשיבות רבה למתן הלוואה מידית כך שהאדם יפתור את הבעיה, יעביר כספים מתוך ההלוואה על פי צורך לבעלי חוב או יבצע קניה של מוצרים שאותם הוא חייב וכך הוא יגיע לשקט הנפשי.

החזר ההלוואות

לכל הלוואה מצורף תשלום ריבית ועמלות וכל לקוח בוחר את מספר התשלומים הנוחים לו לצורך תשלום ההחזרים. קיימים מקרים שאפשר לאשר גם תקופת גרייס של כמה חודשים כדי שיהיה בשלב השני קל הרבה יותר להחזיר את יתרת ההלוואה.

בנוסף על כך, הלקוח מעביר בטוחות של שעבוד רכב או נכס במקרה שלא יוכל לעמוד בהחזרים הנדרשים של סכום החוב.

הלוואות בקליק מעניקים הלוואות לכל דורש, לאנשים פרטיים ולאנשי עסקים בכל סדר גודל מקרנות ממשלתיות ומגופים פיננסיים שונים בקונסטלציה המשתלמת ביותר עבור כל לקוח.

 

הלוואה ללא כרטיס אשראי

החזר הלוואות

הלוואות בקליק מעניקים הלוואה לכל מטרה, בכל סדר גודל ובשיטות נוחות במיוחד לביצוע ההחזר הכספי.

קיימות כמה שיטות להחזר ההלוואות, כמו תשלום באמצעות הוראת קבע, כרטיסי אשראי או המחאות. מי שאין ברשותו כרטיסי אשראי יכול לבחור בשיטות האחרות לצורך ביצוע ההחזר.

אפשר לחתום על הוראת קבע וכך בכל חודש יורד הסכום החודשי הרשום בלוח הסילוקין של ההלוואה או לחילופין אפ/שר להכין המחאות על פי פריסת התשלומים שנקבעו. אם נלקחה לדוגמה הלוואה לפרק זמן של 36 חודשים, יכין הלקוח 36 המחאות בערך הכספי שנקבע לכל תשלום.

למי שאין כרטיס אשראי, זו לא בעיה כי ישנן כאמור דרכים אחרות לצורך ההחזרים הכספיים.

קבלת הלוואות בקליק

הלוואות בקליק היא חברה חוץ בנקאית המאפשרת ללקוחותיה ליהנות מהלוואות בכל סדר גודל ולכל מטרה. החברה עובדת עם לקוחות רבים באופן שוטף.

לאנשים פרטיים יש לחצים כספיים שבעקבותיהם הם מבקשים הלוואות כדי לסגור יתרת חובה בחשבון הבנק או לצורך מימון לימודים שלהם או של ילדיהם, תשלום עבור שמחות משפחתיות, רכישת דירה או רכב. ההלוואות המידיות של הלוואות בקליק יצרו עבורם עוגן בטוח תוך פרק זמן קצר.

גם אנשי עסקים רבים זקוקים להזרמת כספים לחשבון הבנק כדי לסגור יתרות חובה בעייתיות, לצורך פיתוח עסקי, הגדלת כמויות היבוא או כל פריצת דרך במהלך העסקים.

 

תשלום בגין ההלוואה

גם למי שאין כרטיס אשראי יכול לקבל הלוואה בהתאם לצורך הכספי שלו. להלוואה זו קיימות גם עמלות וריביות. ההחזר יהיה באמצעות המחאות או הוראת קבע.

נציגי השירות שלנו ישמחו להציע לכם כמה דרכים ואפשרויות להחזר ההלוואה שאושרה לכם, לפריסת התשלומים לאורך כמה חודשים או כמה שנים וגם למתן תקופת גרייס בת כמה חודשים כדי להקל על בעל העסק.

הלוואות לעסקים

עסקים הזקוקים לכספים עבור פיתוח עסקי או הון חוזר, יכולים לקבל גם הלוואה בערבות מדינה באמצעות אחד הבנקים הגדולים במשק או מקרן בנק הפועלים או לחילופין משפע של קרנות המעודדות את הצמיחה במשק ומעניקות הלוואות בתנאים מצוינים.

כל קרן קובעת מה גובה הבטוחות הנדרש על פי סך ההלוואה שאושרה לעסק. הסכומים השונים נקבעים על פי מטרת ההלוואה והמחזור העסקי של העסקים בשנים שחלפו או אם מדובר בהקמת עסק חדש.

הלוואה לבעלי חשבון מוגבל

הלוואות לבעלי חשבון מוגבל

בעלי חשבון מוגבל מתקשים לנהל את חייהם באופן נורמטיבי לאור העובדה שחשבון הבנק שלהם היה למוגבל. הם אינם יכולים למשוך המחאות או לשלם באמצעות כרטיסי אשראי לאור המגבלות המושתות על מי שהוא בעל חשבון מוגבל.

למרות המצב הבלתי האפשרי הזה, לכל משפחה או עסק יש צורך בכספים מעת לעת למטרות שונות והם צריכים לחפש דרכים כדי לפתור את הבעיה ולקדם מהלכים שונים.

הלוואה חוץ בנקאית

הלוואות בקליק היא חברה חוץ בנקאית שמעניקה שירות ייחודי לאנשי עסקים ולאנשים פרטיים. לקוח המגיע אלינו משוחח עם אחד מנציגי השירות המיומנים שלנו, שוטח בפניו את הצורך הכספי, את סכום ההלוואה הנדרש ואת בעיית המגבלות המכבידה עליו. הנציגים יכולים לאפשר ללקוח, למרות המגבלות כמה דרכים יצירתיות לצורך קבלת הלוואה שתפתור לו את הבעיה שאליה הוא נקלע.

הלקוח יעמיד בטוחות כדי למנוע מצב שבו הוא לא יוכל להחזיר את הכספים שנלקחו. שווי המשכון הוא מעבר לסכום ההלוואה ולכן ממשכנים רכב או דירה בהתאם לסכום ההלוואה הנחוץ.

חברות רבות אינן מאפשרות לבעלי חשבון מוגבל לקבל הלוואה אך אנו מבינים את הנחיצות של הכספים בסיטואציות מסוימות ולכן עושים כל שניתן כדי לעזור ללקוח ולמצוא עבורו פתרונות הולמים בשביל השקט הנפשי שלו.

הלוואות בקליק

לכל הלוואה מבית הלוואות בקליק קיימת ריבית ועמלה. הלקוח מבקש את פריסת התשלומים הנוחה לו בהתאם לסכום ההלוואה שיקבל, זה יכול להיות החזר של כמה חודשים או כמה שנים על פי אומדן ההכנסות ואפשרויות ההחזר שלו.

לקוחות הזקוקים לתקופה ראשונית של גרייס כדי לצאת מהמבוך הכספי שאליו נקלעו, יקבלו אפשרות לא לשלם כל תשלום במשך כמה חודשים כדי שיהיה להם אוויר לנשימה ורק לאחר מכן יתחילו לשלם בכל חודש את הסכום שנקבע להם.

חשבון מוגבל

החיים כשחשבון הבנק מוגבל אינם פשוטים אך גם נושא זה נפתר לאחר כמה שנים ואפשר לחזור לחיים נורמטיביים, להפעיל חשבון בנק באמצעות המחאות וכרטיסי אשראי ולהחזיר את ההלוואה בדרכים מקובלות.

כשקיימת בעיה אקוטית, הלוואה היא פתרון מצוין לסגירת חובות, רכישת מוצרים חשובים, עזרה לקרוב משפחה או לכל מטרה אחרת שהיא לבטח חשובה מאד וקיומו של חשבון בנק מוגבל אינה אמורה להפריע להתנהלות הרגילה לגבי ההלוואה.  

הלוואה דרך הוראת קבע

הלוואות דרך הוראת קבע

הלוואה היא במקרים רבים צורך קיומי ומידי. אנשים פרטיים זקוקים לכספים למטרות שונות כמו סגירת יתרות חובה בחשבון הבנק, פתרון בעיה כלכלית דחופה, צורך ברכישת מוצרים או ציוד שאינו סובל דיחוי ועוד.

הלוואות בקליק מעניקה הלוואה לכל מטרה ולכל אדם הזקוק לכספים. היתרון הגדול שלנו הוא הגמישות וההליכה לקראת הלקוח בכל צורך. אדם הזקוק לכספים יקבל באופן כמעט מידי את ההלוואה בכל סדר גודל הכוללת עמלות וריביות. כבטוחה להחזר ההלוואה יעמיד הלקוח נכס או דירה שישמשו כערבון עד ביצוע ההחזר של מלוא ההלוואה.

לקוחות שאין באפשרותם או אינם מעוניינים להחזיר את התשלומים באמצעות המחאות או כרטיסי אשראי יכולים לבצע זאת באמצעות הוראת קבע, במסלול נוח מתוך כמה מסלולים שיוצעו על ידי הנציגים שלנו.

אם אתם רוצים לקבל מידע נוסף על הוראת קבע היכנסו לקישור זה

המסלולים המוצעים

צוות ההלוואות המיומן של הלוואות בקליק מודע לרצון ולצורך של כל לקוח לקבלת הלוואה באופן מידי ולכן סולל עבור כל לקוח את הדרך המהירה כדי ליצור עבורו את השקט הנפשי. הוא מקבל את הכספים באופן מידי ומחזיר את ההלוואה במספר התשלומים הנוח לו על פי צפי ההכנסות שלו.

במקרים מסוימים, אפשר לאשר ללקוח גם תקופת גרייס בת כמה חודשים אשר בה הוא לא יבצע תשלומים של הקרן והריבית כדי לאפשר לו להתאושש מהבעיה הפיננסית . בתום פרק זמן זה הוא יתחיל לשלם החזר חודשי על פי הסכום שנקבע מראש באמצעות הוראת קבע שעליה יחתום בבנק.

פתרונות יצירתיים

כל לקוח ימצא את הדרך המועדפת עליו מתוך ההיצע הנרחב של החזר ההלוואות שלנו. יצרנו נתיבים ייחודיים שמאפשרים לכל אדם ללא קשר לבעיה הפיננסית שלו לקבל כספים כדי לצאת מהסבך שאליו הוא נקלע ולהחזיר אותם לחברה החוץ בנקאית בזמן ובקצב התשלומים שנקבע מראש.

הוראת קבע היא דרך מאד נוחה כיוון שהלקוח מודע על פי לוח הסילוקין לסך ההחזר הצפוי בכל חודש והוא נערך לכך, מכין את הכספים הנחוצים ודואג שהוראת הקבע תכובד. זו שיטה הרבה יותר נוחה מהכנת כמות גדולה של עשרות המחאות אם מדובר בהחזר שנמשך לדוגמה ארבע או חמש שנים, הסדר פונקציונלי הרבה יותר מהשימוש בכרטיס אשראי כיוון שסכומים גדולים גוזלים את רוב מסגרת האשראי הקיימת כך שללקוח קשה יותר להתנהל בהוצאות השוטפות שלו.

שלחו הודעה