משכון מגרש פרטי

קיימים מצבים בחיים שבהם יש צורך בהלוואה כדי לקדם עניינים פיננסים. הלוואה לכל מטרה יכולה לשמש את הלקוח לביצוע תשלומים שונים, להחזרי הלוואות, לפיתוח עסקי, לפעילות יזמית בתחום הנדל"ן ואין ספור אופציות נוספות.

 

 

 

 

 

משכון מגרש פרטי

אדם הרוכש מגרש פרטי שעליו הוא מתכוון לבנות את ביתו, להקים בשטחו בניין או רוכש אותו לצרכי השקעה בלבד וזקוק למימון כספי, יכול לקבל מגופים פיננסיים שונים הלוואה כספית שערכה הוא עד מחצית מערכו של מגרש זה. בדרך זו הגורם הפיננסי אינו מסכן את עצמו, הוא יוצר גיבוי של משכון מגרש פרטי שערכו פי שניים מגובה ההלוואה כך שזו בטוחה מצוינת.

הלווה אמור להחזיר את תשלומי הקרן בתוספת ריבית ועמלות תוך פרק זמן שנקבע לדוגמה תוך שלש שנים ובינתיים הנכס ממושכן לטובת הגורם המלווה.

בתום העברת התשלומים אפשר יהיה להסיר את המשכון או לחילופין, אם הלקוח באופן לא צפוי ולא מתוכנן אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו, ימכור המלווה את הנכס ויחזיר לעצמו את מלוא סכום ההלוואה על ידי חילוט הבטוחה.

הלוואה כנגד נכס

אפשרות נוספת היא קבלת הלוואה כנגד מגרש קיים שכבר נרכש על ידי הלקוח ורשום על שמו ברשם המקרקעין, מגרש זה ימושכן וישמש כבטוחה עבור תשלום ההלוואה. גורמים פיננסיים מעניקים הלוואה כנגד נכס בתנאים מאד טובים, ריביות נמוכות ועמלות סבירות, כיוון שהבטוחה בידיהם היא בעלת ערך כלכלי גבוה.

אם לדוגמה ערכו של המגרש הוא כ – 3.000.000 ₪ והלקוח מעוניין לקבל הלוואה בסך 1.000.000 ₪ לקידום עסקיו, קיימת סבירות גבוהה כי רוב הגורמים הפיננסיים החוץ בנקאיים יאשרו את הקשה ויציעו תנאים טובים בעסקה זו.

קיימים כמה נתיבים להחזר הלוואה הכוללת ריביות קבועות או משתנות, צמודות למדד או ללא הצמדה, לתקופה קצרה או ארוכה על פי הפרופיל הפיננסי של הלווה.

יעוץ כלכלי

היועצים הכלכליים של קליק קשובים ללקוחות והם ישמחו לייעץ לכל לקוח בדבר הדרך הנכונה ביותר עבורו בעת משכון מגרש פרטי ומהו סכום ההלוואה המקסימלי שיוכל לקבל שהוא נגזרת מערכו של המגרש על פי ערכו בשוק המגרשים באזור בו ממוקם המגרש הספציפי.

סקר שוק

מומחי המשכנתאות של קליק פונים לגורמים חוץ בנקאיים כמו חברות ביטוח וחברות השקעות ומבקשים הצעת מחיר פרטנית עבור כל לקוח. נפח העבודה הכולל של קליק עם גורמים מובילים במשק בתחום ההלוואות פותח בפני הלקוחות דלתות רבות ולכן מוצעים להם תנאים יוצאי דופן השמורים רק ללקוחות קליק.

עם קבלת כל ההצעות המפורטות נערכת השוואה והמומחים ממליצים ללקוח מהי האופציה הרלוונטית ביותר עבורו בה יקבל את סכום ההלוואה שביקש בתנאים הכספיים הטובים ביותר התואמות את יכולות ההחזר החודשיות שלו.

תהליך משכון מגרש פרטי

לאחר שסוכמו כל תנאי ההלוואה ושני הצדדים הסכימו לקדם את התהליך, ירשום בעל המגרש הפרטי משכון במשרדי רשם המשכנות לטובת הגוף המלווה. משכון מגרש פרטי זה יהיה בתוקף עד היום בו יסיים הלווה להחזיר את מלוא ההלוואה. הגוף הפיננסי יאשר במועד זה לרשם המשכנות כי אכן הכספים הוחזרו ואפשר לבטל את רישום המשכון.

יתרון משמעותי לבעלי המגרש הוא בכך שבמהלך השנים שהלקוח משלם את ההלוואה ערכו של המגרש עולה כך שהוא נהנה גם מכספים הנחוצים לו למטרות שונות וגם ערכו של הנכס נסק.

אופן קבלת הכספים

לקוח שהגיע להסכמה עם הגורם הפיננסי על ההלוואה כנגד נכס ולאחר שרשם את המגרש ברשם המשכנות יקבל הלקוח את סכום ההלוואה באופן מידי. הסכום המבוקש יוזרם לחשבון הבנק שלו או יועבר בדרך אחרת בהתאם להנחיה של הלווה.

התנהלות בחשבון הבנק הפרטי או העסקי

קבלת ההלוואה אינה יוצרת שינוי בהתנהלות הנורמטיבית של הלקוח בחשבון הבנק המסחרי שלו. כל הנושאים הכספיים ממשיכים לפעול כרגיל כיוון שהבנק אינו הגורם המלווה ולכן הוא לא יבצע כל שינוי בתנאי האשראי של הלקוח. מסגרת האשראי שאושרה תישאר באותו הסכום ללא כל שינוי ואפשר יהיה לבצע בה שימוש או להשאיר אותה במקרה צורך בלבד.

למידע נוסף היכנסו לכתבה 'הלוואת כנגד נכס'.

לבדיקת זכאות תוך 2
דקות הזינו את הפרטים:

שלחו הודעה