הלוואה לעורך דין

אדם שהסתבך בבעיה משמעותית בתחום התעבורה כמו תאונת דרכים, נהיגה בשכרות או כל כשל אחר, חייב לשכור את שירותיו של עורך דין מומחה בתחום התעבורה כדי שיחלץ אותו מהמצב המורכב שאליו הוא נקלע.

עלות שכר טרחה של עורך דין לענייני תעבורה

סוג העבירה

עלות שכר טרחת עורך דין

עבירת מהירות המצריכה טיפול בכתב אישום, ייצוג בבית המשפט.

העלות נקבעת על פי המהירות שנסע הנהג מול המהירות המותרת בדרך זו

3.000-50.000 ₪

נהיגה תחת השפעת סם או שכרות

העלות נקבעת על פי סוג הסם וכמות האלכוהול שנמצאו בגופו של הנהג ועל פי מספר העבירה בתחום זה, עבירה ראשונה או חוזרת.

15.000-6.000 ₪

תאונת דרכים עקב נהיגה חסרת זהירות וטיפול של עורך הדין בכתב האישום.

העלות נקבעת על פי חומרת המקרה

300.000-7.000 ₪

תאונת דרכים עקב קלות ראש בעת הנהיגה

300.000-7.000 ₪

תאונת דרכים שבמהלכה הפקיר הנהג את הנפגע במקום. טיפול של עורך הדין בכתב האישום

200.000-20.000 ₪

תאונת דרכים, גרימת מוות ברשלנות, טיפול בכתב האישום

500.000-150.000 ₪

ייצוג נהג שנהג אף על פי שהיה בתקופת פסילת רישיון

30.000-10.000 ₪

הטבלה מראה עד כמה מדובר בסכומים גבוהים ולכן אנשים רבים נזקקים להלוואה כדי לעמוד בתשלומים הנדרשים לשלם לעורך דין תעבורה.

הלוואה בקליק למטרה זו

אדם הזקוק להלוואה עבור מטרה זו פונה אלינו ואנו מבקשים מגופים פיננסיים רבים הצעות מחיר עבורו. לנוכח המטרה החשובה והעובדה שהבעיה צצה כרעם ביום בהיר, אנו מבקשים תנאים ייחודיים להלוואה ספציפית זו.

בנקים מסחריים

כל אדם פרטי הפונה לבנק המסחרי בו מתנהל חשבון הבנק שלו. אם יש לו כספים בחיסכון, במקרים רבים הבנק יאשר את ההלוואה על סמך הכספים הקיימים בחשבון. הבנק יקבע את הריבית ואת אורכה של תקופת ההחזר על פי רמת הסיכון של כל לקוח.

ברוב המקרים תהיה דרישה גם להעברת בטוחות, שעבוד נכס או דירה כדי שהבנק יוכל לחלט את השעבוד במקרה שהכספים לא יוחזרו.

אם לא קיימים כספים, סניף הבנק ישקול את אישור ההלוואה על פי אופן ההתנהלות של הלקוח.

גופים חוץ בנקאיים

במשק פועלות חברות רבות העוסקות במימון ובמתן הלוואות. מכיוון שהפעילות שלהן מקבילה לפעילות של בנק, הם פועלים באישורו ובפיקוחו של משרד האוצר.

מלבד זאת אפשר לקבל הלוואות גם מחברות ביטוח, חברות השקעות וגופים פיננסיים נוספים המעוניינים להעניק הלוואות לאנשים פרטיים וליהנות מהריביות.

קבלת הצעות מחיר

הלוואה בקליק מרכזים עבור הלקוח את כל הצעות המחיר ומגבשים חשיבה משותפת איזו מבין ההצעות היא הטובה ביותר עבורו.

הכלכלנים שלנו בוחרים את ההלוואה בתנאים הנוחים ביותר, ריבית מופחתת, עמלות נמוכות ותשלום חודשי בכל חודש בהתאם לאפשרויות הכספיות של הלווה.

ההחזר מתבצע בהוראת קבע חודשית, בהמחאות, במזומן או באמצעות חיוב כרטיס האשראי האישי.

מהלך משפטי בבית הדין לתעבורה

כשמהלך משפטי עומד בפני הלקוח אי אפשר לדעת מה יהיו העלויות בסוף הדרך וחבל לקחת הלוואות בסכומים גדולים שיהיו אולי מיותרים. קשה לדעת מה יהיו המהלכים, כמה זמן יתגלגל תיק זה בבית המשפט ומה תהיה ההחלטה של השופט בסופו של התהליך.

לכן, יש לגייס בשלב ראשון הלוואה לעלויות הראשוניות והבטוחות שיצטרך לשלם הלקוח לעורך הדין ובמידת הצורך לקבל גם הלוואת המשך על פי מה שיקרה.

בתיקים רבים מצליח עורך הדין לתעבורה להגיע להסכמות עם הצד השני כך שכולם חותמים על עסקת טיעון. הסכם זה מוריד או ממעיט בחלק מסעיפי האישום וכך גם העונש יהיה קל יותר וגם משך הזמן של התהליך המשפטי יהיה קצר יותר.

תשלום קנס

מעבר לעלות של עורך הדין יהיה על הלקוח לשלם גם קנס גבוה אם תהיה קביעה כזו של בית המשפט דבר שיצריך ממנו כספים נוספים. הנושא הוא בעייתי במיוחד לאור הסבירות שבמקרים קשים הנאשם יהיה בכלא תקופה מסוימת כך שלא יהיו לו הכנסות והוא יתקשה להחזיר את ההלוואה.

התנהלות כספית במקרים חריגים מסוג זה

הלקוח יטפל בצרכים הכספיים על פי התרחשותם ובהתאם להיקפים הנדרשים ובמידת הצורך יצטרך לבקש הלוואת המשך להלוואה הראשונה שקיבל, או הלוואה מגורם חוץ בנקאי אחר.

רבים מהלקוחות הנקלעים לסוגיה סבוכה מסוג זה נעזרים לאור המקרה החריג גם בקרובי משפחה שמסייעים ככל יכולתם.

קבלת כספים על סמך חסכונות

אדם שיש לו חסכונות בחברות ההשקעות או בחברות הביטוח כמו קופות פנסיה או קופות גמל יכול לבקש מהגופים הפיננסיים הללו לקבל הלוואה על סמך הכספים הנזקפים לזכותו.

החברות מאשרות קבלת הלוואה בגובה של כ – % 80 מכספי הקרן שצבר העמית לאורך השנים. הלוקח יידרש לחתום על הצהרה כי יחזיר את מלוא הכספים או לחילופין על כך שסכום ההלוואה יקוזז מהקרן בעת משיכת הפיקדונות ביום הפירעון.

היתרון הגדול בשיטה זו הוא שהלקוח ממשיך לצבור כספים בקופה כי הקרן נותרת בה והוא משלם בכל חודש ריבית בלבד. אם היקף ההלוואה הוא בסך כ – 70.000 ₪, הריבית החודשית מסתכמת בסכום זניח יחסית של כשישים – שבעים שקלים המשולמת באמצעות הוראת קבע.

במצב בו הלקוח זקוק לכספים עבור עורך דין תעבורה, זוהי אופציה מצוינת וכדאי להשתמש בה בתחילת הדרך או במהלך הדיונים אם יהיה צורך בהעברת כספים נוספים.

אדם שהסתבך בבעיה משמעותית בתחום התעבורה כמו תאונת דרכים, נהיגה בשכרות או כל כשל אחר, חייב לשכור את שירותיו של עורך דין מומחה בתחום התעבורה כדי שיחלץ אותו מהמצב המורכב שאליו הוא נקלע.

עלות שכר טרחה של עורך דין לענייני תעבורה

סוג העבירה

עלות שכר טרחת עורך דין

עבירת מהירות המצריכה טיפול בכתב אישום, ייצוג בבית המשפט.

העלות נקבעת על פי המהירות שנסע הנהג מול המהירות המותרת בדרך זו

3.000-50.000 ₪

נהיגה תחת השפעת סם או שכרות

העלות נקבעת על פי סוג הסם וכמות האלכוהול שנמצאו בגופו של הנהג ועל פי מספר העבירה בתחום זה, עבירה ראשונה או חוזרת.

15.000-6.000 ₪

תאונת דרכים עקב נהיגה חסרת זהירות וטיפול של עורך הדין בכתב האישום.

העלות נקבעת על פי חומרת המקרה

300.000-7.000 ₪

תאונת דרכים עקב קלות ראש בעת הנהיגה

300.000-7.000 ₪

תאונת דרכים שבמהלכה הפקיר הנהג את הנפגע במקום. טיפול של עורך הדין בכתב האישום

200.000-20.000 ₪

תאונת דרכים, גרימת מוות ברשלנות, טיפול בכתב האישום

500.000-150.000 ₪

ייצוג נהג שנהג אף על פי שהיה בתקופת פסילת רישיון

30.000-10.000 ₪

הטבלה מראה עד כמה מדובר בסכומים גבוהים ולכן אנשים רבים נזקקים להלוואה כדי לעמוד בתשלומים הנדרשים לשלם לעורך דין תעבורה.

הלוואה בקליק למטרה זו

אדם הזקוק להלוואה עבור מטרה זו פונה אלינו ואנו מבקשים מגופים פיננסיים רבים הצעות מחיר עבורו. לנוכח המטרה החשובה והעובדה שהבעיה צצה כרעם ביום בהיר, אנו מבקשים תנאים ייחודיים להלוואה ספציפית זו.

בנקים מסחריים

כל אדם פרטי הפונה לבנק המסחרי בו מתנהל חשבון הבנק שלו. אם יש לו כספים בחיסכון, במקרים רבים הבנק יאשר את ההלוואה על סמך הכספים הקיימים בחשבון. הבנק יקבע את הריבית ואת אורכה של תקופת ההחזר על פי רמת הסיכון של כל לקוח.

ברוב המקרים תהיה דרישה גם להעברת בטוחות, שעבוד נכס או דירה כדי שהבנק יוכל לחלט את השעבוד במקרה שהכספים לא יוחזרו.

אם לא קיימים כספים, סניף הבנק ישקול את אישור ההלוואה על פי אופן ההתנהלות של הלקוח.

גופים חוץ בנקאיים

במשק פועלות חברות רבות העוסקות במימון ובמתן הלוואות. מכיוון שהפעילות שלהן מקבילה לפעילות של בנק, הם פועלים באישורו ובפיקוחו של משרד האוצר.

מלבד זאת אפשר לקבל הלוואות גם מחברות ביטוח, חברות השקעות וגופים פיננסיים נוספים המעוניינים להעניק הלוואות לאנשים פרטיים וליהנות מהריביות.

קבלת הצעות מחיר

הלוואה בקליק מרכזים עבור הלקוח את כל הצעות המחיר ומגבשים חשיבה משותפת איזו מבין ההצעות היא הטובה ביותר עבורו.

הכלכלנים שלנו בוחרים את ההלוואה בתנאים הנוחים ביותר, ריבית מופחתת, עמלות נמוכות ותשלום חודשי בכל חודש בהתאם לאפשרויות הכספיות של הלווה.

ההחזר מתבצע בהוראת קבע חודשית, בהמחאות, במזומן או באמצעות חיוב כרטיס האשראי האישי.

מהלך משפטי בבית הדין לתעבורה

כשמהלך משפטי עומד בפני הלקוח אי אפשר לדעת מה יהיו העלויות בסוף הדרך וחבל לקחת הלוואות בסכומים גדולים שיהיו אולי מיותרים. קשה לדעת מה יהיו המהלכים, כמה זמן יתגלגל תיק זה בבית המשפט ומה תהיה ההחלטה של השופט בסופו של התהליך.

לכן, יש לגייס בשלב ראשון הלוואה לעלויות הראשוניות והבטוחות שיצטרך לשלם הלקוח לעורך הדין ובמידת הצורך לקבל גם הלוואת המשך על פי מה שיקרה.

בתיקים רבים מצליח עורך הדין לתעבורה להגיע להסכמות עם הצד השני כך שכולם חותמים על עסקת טיעון. הסכם זה מוריד או ממעיט בחלק מסעיפי האישום וכך גם העונש יהיה קל יותר וגם משך הזמן של התהליך המשפטי יהיה קצר יותר.

תשלום קנס

מעבר לעלות של עורך הדין יהיה על הלקוח לשלם גם קנס גבוה אם תהיה קביעה כזו של בית המשפט דבר שיצריך ממנו כספים נוספים. הנושא הוא בעייתי במיוחד לאור הסבירות שבמקרים קשים הנאשם יהיה בכלא תקופה מסוימת כך שלא יהיו לו הכנסות והוא יתקשה להחזיר את ההלוואה.

התנהלות כספית במקרים חריגים מסוג זה

הלקוח יטפל בצרכים הכספיים על פי התרחשותם ובהתאם להיקפים הנדרשים ובמידת הצורך יצטרך לבקש הלוואת המשך להלוואה הראשונה שקיבל, או הלוואה מגורם חוץ בנקאי אחר.

רבים מהלקוחות הנקלעים לסוגיה סבוכה מסוג זה נעזרים לאור המקרה החריג גם בקרובי משפחה שמסייעים ככל יכולתם.

קבלת כספים על סמך חסכונות

אדם שיש לו חסכונות בחברות ההשקעות או בחברות הביטוח כמו קופות פנסיה או קופות גמל יכול לבקש מהגופים הפיננסיים הללו לקבל הלוואה על סמך הכספים הנזקפים לזכותו.

החברות מאשרות קבלת הלוואה בגובה של כ – % 80 מכספי הקרן שצבר העמית לאורך השנים. הלוקח יידרש לחתום על הצהרה כי יחזיר את מלוא הכספים או לחילופין על כך שסכום ההלוואה יקוזז מהקרן בעת משיכת הפיקדונות ביום הפירעון.

היתרון הגדול בשיטה זו הוא שהלקוח ממשיך לצבור כספים בקופה כי הקרן נותרת בה והוא משלם בכל חודש ריבית בלבד. אם היקף ההלוואה הוא בסך כ – 70.000 ₪, הריבית החודשית מסתכמת בסכום זניח יחסית של כשישים – שבעים שקלים המשולמת באמצעות הוראת קבע.

במצב בו הלקוח זקוק לכספים עבור עורך דין תעבורה, זוהי אופציה מצוינת וכדאי להשתמש בה בתחילת הדרך או במהלך הדיונים אם יהיה צורך בהעברת כספים נוספים.

איך תרצו לשתף?

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שלחו הודעה