משכנתא מוחקת הלוואות עד 7,000,000 ₪

לבעלי נכסים בלבד!

פריסה נוחה עד 200 תשלומים שווים

הלוואה ניתן בתמורה לשעבד נכס

ללא פגיעה במסגרות האשראי הקיימות

לבדיקת זכאות תוך 2
דקות הזינו את הפרטים:

 1515 הינו פורטל השוואת מחירי הלוואות המעניק מידע על מימון חוץ בנקאי פרטי הפועל עפ"י חוק. 

* אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שלחו הודעה