שאלון לבקשת הלוואה בקליק

- בואו נתחיל -

* ההלוואות ניתנות לתקופה של מינימום 4 חודשים ומקסימום 24 חודשים. 
* פירעון מוקדם אפשרי בכל שלב בהתאם לתנאי ההלוואה. 
* הריבית הסופית להלוואה תקבע לאחר בדיקת מסמכי ההלוואה ובכפוף לאישור החברה. 
* החזר ההלוואה בשיקים או הוראת קבע בלבד – לא ניתן לשלם את ההחזרים בכרטיס אשראי. אי עמידה באחד התשלומים במועד תגרור תוספת פיגורים כדין, הוצאות משפטיות והליכי גבייה בהוצאה לפועל.

לתקנון מדיניות ופרטיות

שלחו הודעה