הלוואה כנגד נכס 7,000,000 ₪

לבעלי נכסים בלבד!

פריסה נוחה עד 200 תשלומים שווים

הלוואה ניתן בתמורה לשעבד נכס

ללא פגיעה במסגרות האשראי הקיימות

לבדיקת זכאות תוך 45
שניות הזינו את הפרטים:

 1515 הינו פורטל השוואת מחירי הלוואות המעניק מידע על מימון חוץ בנקאי פרטי הפועל עפ”י חוק. 

לתקנון מדיניות ופרטיות

* אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.